Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

W tej zakładce wkrótce znajdziesz informacje dotyczące grantów, stypendiów i innych możliwości zdobycia funduszy. Informacje zawarte tutaj mogą okazać się przydatne dla przyszłych i obecnych studentów, absolwentów, doktorantów oraz dla pracowników Wydziału.

Na stronie niebawem pojawią się również inicjatywy Wydziału o skali międzynarodwej.

 

 


 

12.07.2017 r.
W semestrze letnim roku akad. 2016/2017 Wydział Technologii Drewna gościł grupę 5 studentek z Uniwersytetu Putra Malaysia oraz Uniwersytetu Kebangsaan Malaysia. Studentki pod opieką pracowników Wydziału prowadziły badania dotyczące tworzyw drzewnych oraz nowych klejów do drewna.

 

23.10.2015 r.
W dniach 19-23 października na WTD przebywał z wizytą roboczą dr Zeki Candan z Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Stambule. Podczas spotkania z Władzami Wydziału oraz z przedstawicielami poszczególnych Katedr omawiane były możliwości ewentualnej współpracy międzywydziałowej  w obszarach nauki o drewnie oraz inżynierii tworzyw drzewnych.


11.09.2015 r.

W semestrze letnim roku akad. 2014/2015 Wydział Technologii Drewna gościł grupę 8 studentek z Uniwersytetu Putra Malaysia. Studentki pod opieką pracowników Wydziału prowadziły badania dotyczące tworzyw drzewnych, bezformaldehydowych klejów do drewna oraz energetycznego wykorzystania celulozy.


11.05.2015 r.
W okresie od 27.04.2015 do 10.05.2015 r. doktorant z Uniwersytetu Kraju Basków (San Sebastian, Hiszpania)
Eduardo Robles w ramach 
Short Term Scientific Mission (COST FP 1205 Innovative applications
of 
regenerated wood cellulose fibres) prowadził na WTD badania dotyczące wykorzystania nanocelulozy
w kompozytach 
lignocelulozowych.
Opiekę naukową nad misją sprawował dr inż. Grzegorz Kowaluk.

 


01.03.2015 r.
WTD w ramach współpracy międzynarodowej gości kolejną grupę studentek z Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Putra Malaysia. Studentki w trakcie pobytu trwającego do końca semestru letniego zapoznają się ze specyfiką 
zasobów surowcowych dla europejskiego przemysłu drzewnego, a także pod opieką naszej kadry naukowej
będą prowadzić prace badawcze w obszarach inżynierii tworzyw drzewnych, bioenergetycznego i surowcowego
wykorzystania surowców odnawialnych.

WYMIANA STUDENCKA

 

W 2011 roku dwunastu studentów WTD odbyło krótkie misje badawcze w ośrodkach europejskich uczestniczących w akcjach COST.

 

W 2012 roku WTD gościł dwóch doktorantów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Putra Malezja. Podczas pobytu studenci realizowali badania dotyczące możliwości wykorzystania nieklasycznych rodzajów żywic w produkcji płyt wiórowych.

 

W 2013 roku WTD odwiedziła pięcioosobowa grupa studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Putra Malezja. Prowadzone prace badawcze dotyczyły: modyfikacji drewna pnia palmy oleistej, wykorzystania nieklasycznych rodzajów jako kleju do cienkich płyt HDF oraz sklejki, wytwarzania płyt wiórowo-włóknistych z włókien tropikalnych i ich właściwości obróbczych i fizykomechanicznych, płyt z włóknami celulozowymi.

Ponadto troje studentów naszego Wydziału odbyło staż naukowy na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Putra Malezja.

 


WYMIANA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

 

Wydział Technologii Drewna w 2013 roku odwiedzili:

1. Prof. Haaki Alma (Uniwersytet Kahramanmaras, Turcja)

2. Prof. Peter Niemz (ETH Zurych, Szwajcaria)

3. Dr Iskandar Alimov (Instytut Technologii Chemicznej w Taszkiencie, Uzbekistan)

 

W ramach programu Top500 Innovators dwóch adiunktów WTD odbyło dwumiesięczne staże uniwersytetach Stanford i Berkeley w USA.

 

W 2014 WTD gościł prof. Lubomira Javorka (Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja) jako profesora wizytującego.

 

W roku 2014 pracownicy WTD odbyli zagraniczne staże w następujących ośrodkach naukowych:

1. Wydział Leśny Uniwersytetu Putra Malezja

2. University of Idaho (stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta)

3. Bern University of Applied Science, Zollikofen, Szwajacaria

4. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finlandia

5. Medical University of Graz, Graz, Austria.

Zobacz więcej: