Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z:

  • Zarządzeniem Nr 118 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 103 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
  • Zarządzeniem nr 119 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. zmieniającym Zarządzenie nr 104 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

Na terenie SGGW obowiązują następujące zasady:

 

  1. Uczestnicy zajęć dydaktycznych i prowadzący zajęcia zobowiązani są do pozostawania w trakcie tych zajęć w maseczkach zakrywających usta i nos. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w odniesieniu do prowadzącego zajęcia dydaktyczne pod warunkiem zachowania odległości minimum 1,5 m od uczestników zajęć i ewentualnych innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.
  2. Każdy członek społeczności akademickiej SGGW oraz pozostałe osoby przebywające na terenie SGGW, zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktualnych zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
  3. Wszystkie osoby przebywające na terenie SGGW zobowiązane są do zakrywanie nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynków oraz w miejscach ogólnodostępnych, jak też do systematycznej dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w przepisów.