Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Sylwetka absolwenta

Kierunek Meblarstwo

Studia I stopnia inżynierskie – program nauczania obejmuje 7 semestrów (6 semestrów po 15 tygodni i ostatni semestr 10 tygodni + 5 tygodni na dokończenie i złożenie pracy dyplomowej). Od 5 semestru część przedmiotów realizowana jest w modułach do wyboru (2 moduły). W trakcie studiów studenci realizują dwie 3-tygodniowe praktyki wakacyjne (po 4 i 6 semestrze).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Meblarstwo to specjalista o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Posiada on wiedzę i umiejętności, dotyczące: prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów, zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz. Absolwent dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali, tj. od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych, a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość i predyspozycje kontynuowania nauki przede wszystkim na studiach II stopnia na kierunku technologia drewna i ewentualnie na kierunkach pokrewnych.

 

Kierunek Technologia drewna

SYLWETKA ABSOLWENTA (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Absolwenci kierunku technologia drewna są przygotowani do pracy w zakładach przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna), przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym oraz pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość i predyspozycje kontynuowania nauki przede wszystkim na studiach II stopnia na kierunku technologia drewna i ewentualnie na kierunkach pokrewnych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Absolwenci są przygotowani do pracy i pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna), przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym, biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

Każdy z dostępnych specjalnościowych modułów kształcenia na kierunku technologia drewna daje szczególne predyspozycje i umiejętności. Studiując na specjalności zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych studenci uzyskują niezbędną widzę do kierowania zespołami ludzkimi czy prowadzania własnej działalności gospodarczej, na specjalności meblarstwo i konstrukcje drewniane stają się wytrawnymi projektantami posługującymi się współczesnymi narzędziami informatycznymi, a na unikatowej w skali Polski specjalności konserwacja drewna zabytkowego nabierają szczególnych umiejętności właściwego postępowania z cenną, historyczną materią drzewną.

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku technologia drewna daje doskonałe perspektywy zatrudnienia w Polsce i wspólnocie krajów europejskich w branży drzewnej i meblarskiej oraz pokrewnych. Dziedziny te wyjątkowo dynamicznie rozwijają się w Europie przy słabnącym dopływie specjalistów z tego zakresu.

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku technologia drewna istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach III stopnia (studiach doktoranckich również na kierunku technologia drewna znajdujących się między innymi w ofercie dydaktycznej SGGW w Warszawie).

 

 

Studia doktoranckie przy WTD

Studia stacjonarne III stopnia doktoranckie – program nauczania obejmuje 8 semestrów po 15 tygodni.

SYLWETKA ABSOLWENTA (studia stacjonarne III stopnia)

Absolwenci studiów doktoranckich prowadzonych przy WTD SGGW w Warszawie są przygotowani do pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej w jednostkach naukowych prowadzących działalność w obszarze nauk leśnych lub nauk pokrewnych. Poza tym absolwenci mogą pełnić funkcji kierownicze w licznych podmiotach gospodarczych takich jak: zakłady przemysłu drzewnego (funkcjonujące w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmy i przedstawicielstwa handlowe (zajmujące się handlem surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi czy narzędziami i maszynami do drewna), przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe czy szeroko rozumiane placówki edukacyjne.

 

Zobacz więcej: