Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się postępowanie konkursowe do Programu stażowego.

 

TERMINARZ REKRUTACJI

I ETAP – 03.06.2019-07.06.2019 godz. 22.00

Etap I prowadzony jest elektronicznie z wykorzystaniem  systemu eHMS; w tym czasie Studentki i Studenci aplikują do konkretnego pracodawcy.

II ETAP – 10.06.2019-12.06.2019 godz.15.00

II etap rekrutacji wymaga od osoby ubiegającej się o przyjęcie na staż, dostarczenia do Koordynatora Wydziałowego wydrukowanego Wniosku o przyznanie stażu (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wniosek o przyznanie stażu potwierdza status i przynależność do grupy objętej wsparciem i zawiera informacje o dodatkowych aktywnościach Studentki/Studenta. Informacje te podlegają ocenie i tak:

- średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów oceniana jest od 0 do 6 pkt.

-praca dyplomowa, jeżeli tematyka realizowanej pracy jest zbieżna z profilem jednostki, do której student aplikuje o staż dodatkowo oceniana jest 1 pkt.,

- aktywności prorozwojowe dotychczas zrealizowane np.: praktyki, szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła naukowe itp. Oceniane są po 0,5 pkt za każdą aktywność (nie więcej niż 5 pkt).

- inne zaświadczenia np.: orzeczenie o niepełnosprawności oceniana jest od 0 do 2 pkt.

Ocena powyższych punktów umożliwia utworzenie list rankingowych do każdego pracodawcy. Listy rankingowe uszeregowane są zgodnie z malejącą liczbą uzyskanych punktów i stanowią podstawę do przeprowadzenia III etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

III ETAP – 13.06.2019-14.06.2019

Rozmowy kwalifikacyjne:

13.06.2019 godz. 13.50 – Technologia Drewna

14.06.2019 godz. 12.15 – Meblarstwo

IV ETAP –19.06.2019 godz.15.00

Osoby zakwalifikowane do odbycia stażu powinny dostarczyć do Koordynatora Wydziałowego uzupełnionych i wydrukowanych dokumentów:

- ankieta (1 egz.)
- załącznik 3a (1 egz.)
- załącznik 3b (1 egz.)
- umowa trójstronna (3 egz.)

Pliki do pobrania w sekcji poniżej

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie pozyskał dofinansowanie na realizację programu stażowego dla Studentów kierunku technologia drewna i meblarstwo w ramach projektu: Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17.

Celem staży jest umożliwienie Studentom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Czas trwania stażu to 2-miesiące (120 godz./miesiąc)

W roku 2019 staże będą obejmowały Studentki i Studentów WTD, którzy ukończyli w semestrze letnim 2018/2019:

  1. sem. 1 studiów stacjonarnych II stopnia [magisterskich] kierunku: technologia drewna;
  2. sem. 6 studiów stacjonarnych I stopnia [inżynierskich] kierunku: meblarstwo.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w elektronicznym systemie eHMS: ehms.sggw.pl

Instrukcja wyboru w systemie eHMS przedsiębiorstwa do odbycia stażu

 

Pytania dotyczące programu stażowego, można przesyłać na adres mailowy: power_wtd@sggw.pl

 

Nabór wniosków w systemie eHMS trwać będzie

od 03 czerwca 2019 r., do 07 czerwca 2019 r. (do godziny 22:00).

 

Pliki do pobrania:

Regulamin staży

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stażu
Załącznik nr 2 – Umowa trójstronna
Załącznik nr 3a – Formularz Danych Osobowych
Załącznik nr 3b – Informacje niezbędne do zgłoszenia w ZUS
Załącznik nr 4 – Dziennik stażu oraz Lista Obecności
Załącznik nr 5 – Karta wykonywanych czynności Opiekuna stażu
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie ze stażu
Załącznik nr 7 – Wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu
Załącznik nr 8
 Wzór Zaświadczenia o odbytym stażu
Ankieta Ex-ante

Koordynatorzy  programu stażowego WTD

Dr Izabela Betlej
Dr inż. Joanna Wachowicz

Dyżur Koordynatora programu stażowego:
środa i czwartek godz 14:00-15:00 (p. 1/51)

 

 

 

Zobacz więcej: