Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rekrutacja na studia podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE KONSERWACJI DREWNA

Otwarcie rekrutacji na studia (VII edycja - rok 2019/2020) planowane jest na październik i odbędzie się na zasadzie kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach powoływana jest Komisja Rekrutacyjna.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia (pobierz plik),
  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia (pobierz plik),
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  • dowód wpłaty wpisowego,
  • oświadczenie o wpłacie drugiej raty – w przypadku płatności ratalnej (pobierz plik),
  • informacje o płatniku faktury (pobierz plik).

UWAGA! Fakturę wystawiamy wyłącznie na właściciela rachunku, z którego wykonany jest przelew. Faktura wystawiana jest każdorazowo na prośbę Płatnika.

Informację o przyjęciu na studia Kandydaci otrzymują niezwłocznie po zamknięciu listy przyjętych do końca terminu rekrutacji.

Minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób (Informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby Kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).

 

Dokumenty należy złożyć do:

 

dr inż. Anna Różańska - Kierownik studiów

e-mail: annamaria.rozanska@gmail.com

tel. (22) 593 85 42

I piętro, pok. 1/61

godz. 10.00 - 16.00

 

lub

 

mgr inż. Izabella Jenczyk - Tołłoczko

Fax/Tel.: (22) 59 38 548

I piętro, pok. nr 1/69

 

lub przesłać na adres:

 

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Konserwacji Drewna”

Uwagi:
– Dokumenty należy wypełnić komputerowo i własnoręcznie podpisać.
– Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zestawy dokumentów.