Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Publikacje Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna

 Wykaz publikacji:

Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionym w części A wy­kazu Ministra:

 1. Wilkowski J., Górski J., 2011: Vibro-acoustic signals a source of information about tool wear during laminated chipboard milling. Wood Research 56(1): 57-66
 2. Laszewicz K., Górski J., Wilkowski J., 2013: Long-term accuracy of MDF milling process – development of adaptive control system corresponding to progression of tool wear. European Journal of Wood and Wood Products (Holz als Roh- und Werkstoff) 71(3): 383-385
 3. Laszewicz K., Górski J., Wilkowski J., Czarniak P., 2013: Analysis of dimensional accuracy of milling process. Wood Research 58(3): 451-463
 4. Wilkowski J., Borysiuk P., Górski J., Czarniak P., 2013: Analysis of relative machinability indexes of wood particle boards bonded with waste thermoplastics. Drewno. Pr. Nauk. Donies. Komunik. 56(190): 139-144

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionym w części B wykazu Ministra:

 1. Cyrankowski M., Osipiuk J., Wilkowski J., Łapiński J., 2014: Thermodynamic steam traps used in the wood industry. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 88, s.46-49.
 2. Cyrankowski M., Wilkowski J., Górski J., Chludzińska D., 2014: The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the modernised canadian wood - frame construction. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 88, s.42-45.
 3. Cyrankowski M., Wilkowski J., Podziewski P., Szymanowski K., Chludzińska D., 2014: The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional Canadian wood-frame construction. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 85, s.40-44.
 4. Cyrankowski M., Wilkowski J., Podziewski P., Szymanowski K., Czarniak P., Chludzińska D., 2014: The analysis of the energy demand for heating and cooling of the house built on the basis of the traditional masonry method. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 85, s.36-39.
 5. Podziewski P., Górski J., Czarniak P., Wilkowski J., Szymanowski K., Cyrankowski M., 2014: MDF- machinability during drilling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 87, s.167-171.
 6. Bajkowski B., Cyrankowski M., Osipiuk J., 2013: Light wood using machine vision. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 82, s.44-48.
 7. Bajkowski B., Cyrankowski M., Osipiuk J., 2013: Types and causes of errors in automatic measurement of roundwood. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 82, s.39-43.
 8. Bajkowski B., Cyrankowski M., Osipiuk J., 2013: Ultraschalluntersuchung der Qualitat von Rundholz. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 81, s.12-15.
 9. Cyrankowski 1 M., Osipiuk1 M., Jaskółowski2 W., Opalach1 A, 2013: Research on fire protection properties of chosen kinds of exotic wood. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 82, s.136-139.
 10. Cyrankowski M., Osipiuk J., Czarniak P., Spychaj Ł., 2013: Historic feature of wood fire protection.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 82, s.140-144.
 11. Cyrankowski M., Osipiuk J., Wilkowsk J., Łapiński J., 2013: Mechanical dehydrators used in wood industry.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 82, s.145-148.
 12. Cyrankowski M., Osipiuk J., Wilkowski J., Domin B., 2013: Research on effectiveness of antipyrene on combustibility of chosen kinds of exotic wood from Asia. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 81, Warsaw, s.31-36
 13. Cyrankowski M., Osipiuk J., Wilkowski J., Domin B., 2013: Research on effectivess of antipyrene on combustibility of chosen kinds of exotic wood from Asia. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 81, s.31-36.
 14. Cyrankowski M., Osipiuk J., Wilkowski J., Łapiński J., 2013: Mechanical dehydrators used in wood industry. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 82, Warsaw, s. 145-148
 15. Czarniak P., Wilkowski J., Górski J., 2013: Influence of sawing direction on edges quality in oriented wood-based materials. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 82, Warsaw, s. 155-159
 16. Czarniak P., Wilkowski J., Górski J., Cyrankowski M., 2013: Quality machinability Indicator of wood-based materials after sawing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 81, Warsaw, s.37-41
 17. Czarniak P., Wilkowski J., Górski J., Cyrankowski M., 2013: Quality machinability indicators of wood-based materials after sawing. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 81, s.37-41
 18. Podziewski P., Górski J., Czarniak P., Wilkowski J., 2013: Raw HDF machinability experimental test – quality of drilling process. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 81, Warsaw, s.175-179
 19. Rousek M., Wilkowski J., Svoboda E., Novak V., Kopecky Z., 2013: Experimental study of milling wood surface properties (roughness). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 81, Warsaw, s.217-222
 20. Szymanowski K., Górski J., Czarniak P., Wilkowski J., 2013: Laminated HDF machinability experimental test – quality of milling process. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 81, Warsaw, s.259-263
 21. Wilkowski J., Czarniak P., Górski J., Osipiuk J., 2013: Evaluation of wood-based materials machinability with short-time method during sawing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 81, Warsaw, s.293-298
 22. Wilkowski J., Rousek M., Svoboda E., Kopecky Z., Czarniak P., 2013: Analysis of the influence of cutting parameters on Surface roughness of milled wood based on Taguchi techniques. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 84, Warsaw, s. 321-325
 23. Wilkowski J., Trzaska A., Czarniak P., Osipiuk J., Cyrankowski M., 2013: Accuracy of automatic Visio methods of tool wear assessment after chipboards milling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 81, Warsaw, s.299-303
 24. Wilkowski J., Trzaska A., Czarniak P., Osipiuk J., Cyrankowski M., 2013: Acuracy of automatic vision methods of tool wear assessment after chipboards milling. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 81, s.299-303.
 25. Cyrankowski M., Osipiuk J., Domański M., Brzeziński M.,  2012: Gas generators with fluidized bed for the production of wood gas. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 77, s.145-149.
 26. Cyrankowski M., Osipiuk J., Michał D., Brzeziński M.,  2012: Chosen gas generators with solid bed for the production of wood gas. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 77, s.140-144.
 27. Cyrankowski M., Osipiuk J., Szydłowski Ł.,  2012: Biomass as a source of renewable energy used for heating of buildings. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 77, s.135-139.
 28. Wilkowski J., Borysiuk P., Czarniak P., Rousek M., 2012: Taguchi analysis of cutting power and thrust force in drilling of polyethylene bonded particleboards. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 80, Warsaw, s.187-191
 29. Wilkowski J., Gozdecki C., Czarniak P., Górski J., 2012: Effect of the wood particle size on cutting forces during drilling of wood-plastic composites. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 80, Warsaw, s.192-195
 30. Wilkowski J., Grześkiewicz M., Kargul D., Czarniak P., Wójcik A., 2012: Influence of wood thermal modification on surface roughness after turning. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 80, Warsaw, s.200-203
 31. Wilkowski J., Walewski M., Mazurek A., Czarniak P., Kopecky Z., 2012: Influence of physical and mechanical wood properties on cutting forces during drilling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 80, Warsaw, s.196-199
 32. Cyrankowski M., Korzemski M.,  2011: Implementation ussues in visual systems for wood quality testing. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 73, s.206-209.
 33. Cyrankowski M., Osipiuk J., Adamczyk D.,  2011: Plants as an alternative source of energy. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 73, s.210-213.
 34. Cyrankowski M., Osipiuk J., Barej P.,  2011: Straw briquette as an energy source. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 73, s.203-205.
 35. Wilkowski J., Grześkiewicz M., Czarniak P., Kleczkowski P., 2011: Surface roughness after sanding of thermally modified oak wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 76, Warsaw, s.208-211
 36. Wilkowski J., Grześkiewicz M., Czarniak P., Siwek I., Javorek L., Pauliny D., 2011: Influence of thermal modification of oak wood on cutting forces during milling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 76, Warsaw, s.203-207
 37. Wilkowski J., Grześkiewicz M., Czarniak P., Wojtoń M., 2011: Cutting forces during drilling of thermally modified ash wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 76, 2011, Warsaw, s.199-202
 38. Cyrankowski M., Bajkowski B., 2010: The Role of Lighting in Vision Systems. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 71, s.75-78.
 39. Cyrankowski M., Wrotek H.,  2010:Advanced quality control methods for wood. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 71, s.79-82.
 40. Czarniak P., Wilkowski J., Mazurek A., 2010: Influence of tool wear and cutting force on machining quality during milling of laminated particleboard. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 71, Warsaw, s.87-91
 41. Wilkowski J., Dubis M., Czarniak P., 2010: Influence of cutting speed on tool life of laminated particleboard drilling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 72, Warsaw, s.463-467
 42. Wilkowski J., Grześkiewicz M., Czarniak P., Litwa M., 2010: Influence of wood thermal modification on cutting resistance during drilling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 72, Warsaw, s.480-484
 43. Wilkowski J., Żerebiec B., Czarniak P., 2010: Analysis of surface roughness in wood milling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 72, Warsaw, s.474-479
 44. Wilkowski J., Zieliński J., Czarniak P., 2010: Analysis of tool life criterion during laminated chipboard milling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 72, Warsaw, s.468-473
 45. Bajkowski B., Cyrankowski M., 2009: Problem of the automatic visual investigation of the surface of boards. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 67, s.5-10.
 46. Czarniak P., Wilkowski J., Novak V., 2009: Influence of tool geometry and kind of wood based materials on cutting force and machining quality during drilling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 68, Warsaw, s.97-100
 47. Czarniak P., Wilkowski J., Srajer J., 2009: Influence of Tool geometry on edge quality of holes during drilling in laminated MDF. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 68, Warsaw, s.101-104
 48. Wilkowski J., Czarniak P., 2009: Statistical analysis of acoustic emission (AE) for tool condition monitoring (TCM) and quality control in drilling of wood-based materials. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 67, Warsaw, s.275-278
 49. Wilkowski J., Godwod P., 2009: Machine vision on wood surface defects detection algorithm. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 69, Warsaw, s.437-440
 50. Wilkowski J., Siwek I., 2009: Influence of cutting speed on edge quality during of laminated particleboard drilling. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 69, Warsaw, s.441-445
 51. Wilkowski J., Wojtoń M., 2009: Analysis of surface roughness in wood sawing. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 67, Warsaw, s.279-282
 52. Wilkowski J., Woliński K., 2009: Assessment of wood surface roughness based on image histogram analysis. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 69, Warsaw, s.433-436
 53. Bajkowski B., Cyrankowski M., 2008: Problem of the automatic measurement of wood grain direction. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 63, s.22-27.
 54. Cyrankowski M., Bajkowski B.,  2008: Application of the “tracheid effect” in the auomatic wood quality measurement. Annals of  Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry  and  Wood  Technology  No 63, s.145-149.
 55. Laszewicz K., Wilkowski J., Górski J., 2008: Wpływ zużycia narzędzia na dokładność obróbki podczas frezowania płyty wiórowej laminowanej. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 64, Warsaw, s.9-13
 56. Wilkowski J., 2008: The study of cutting resistance during machining of pine wood  with elementary simple knife. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 66, Warsaw, s.231-234
 57. Wilkowski J., Czarniak P., 2008: The usage of digital image processing methods for quality control of drilling in laminated chipboard. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology No 66, Warsaw, s.235-238

Rozdziały w monografii:

 1. Ladislav Dzurenda, Jan Osipiuk, Marek Jabłoński, Mariusz Cyrankowski, 2013: TERMODYNAMIKA TECHNICZNA DLA DRZEWIARZY. ISBN 978-83-7583-504-5. Wyd
 2. Górski J., Wilkowski J., Czarniak P., 2009: Introduction to automatic supervision of wood machining system. Rozdział w monografii: Wood machining and processing – product quality and waste characteristics. Edited by Jarosław Górski and Marcin Zbieć. WULS-SGGW Press, Warsaw, s.5-26

Publikacje popularno-naukowe i popularyzujące:

 1. Rousek M., Wilkowski J., Novak V., 2014: Vliv otupeni novu na drsnost povrchu dreva pri celnim frezovani. Chip and chipless woodworking processes 2014: the 8th International Science Conference: proceedings of papers: September 11–13, 2014 Technical University in Zvolen / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - s. 251-257
 2. Wilkowski J., Borysiuk P., Czarniak P., Górski J., Jabłoński M., Podziewski P., Szymanowski K., Kordzikowski M., 2014: Comparison of boards machinability manufactured from waste raw materials origins from agriculture industry with standard wood-based materials. Chip and chipless woodworking processes 2014: the 8th International Science Conference: proceedings of papers: September 11–13, 2014 Technical University in Zvolen / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - s. 175-179
 3. Wilkowski J., Borysiuk P., Górski J., Laszewicz K., Szymanowski K., Auriga R., 2014: Wybrane aspekty jakości obróbki płyt MDF. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 2014, nr 1/2, s. 43-55
 4. Wilkowski J., Czarniak P., Górski J., Jabłoński M., Podziewski P., Szymanowski K., 2014: Taguchi method optimization of the Total power consumption during chipboard cutting with the panel saw machine. Chip and chipless woodworking processes 2014: the 8th International Science Conference: proceedings of papers: September 11–13, 2014 Technical University in Zvolen / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - s. 171-174
 5. Wilkowski J., Bogacki T., 2013: Bezpośredni kontakt z zaawansowaną technologią. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 3 s.59
 6. Wilkowski J., Górski J., Podziewski P., Szymanowski K., Czarniak P., Rogoziński T., 2013: Skrawalność płyt drewnopochodnych – kryteria, wskaźniki i metody oceny. Wybrane aspekty produkcji tworzyw drzewnych: szkolenie: Fojutowo, 24-25 październik 2013. [Maszynopis]/ Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. - 25, [9]
 7. Podziewski P., Wilkowski J., Górski J., 2012: Machinability rating of wood materials for drilling. Chip and chipless woodworking processes 2012: the 8th International Science Conference: proceedings of papers: September 6–8, 2012 Technical University in Zvolen / ed. Ladislav Dzurenda, Adrián Banski. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - s. 279-284
 8. Javorek L., Pauliny D., Wilkowski J., 2011: Evaluation of Surface roughness due milling process. Proceedings  of the 8th International Science Conference “Wood Science and Engineering in the Third Millenium” ICWSE 2011, November 3-5, 2011, Transilvania University in Brasov, Romania. ISSN 1843-2689 - No. 8 (2011) s.217-224.
 9. Wilkowski J., Czarniak P., Górski J., Boruszewski P., Borysiuk P., 2011: Analysis of selected machinability indicators of hardboard and novel wood-fiber material with lignins as binder. Proceedings of the 4th International Science Conference - WOODWORKING TECHNIQUE. September 7 – 10. 2011, Prague, Czech Republic, s.370-378
 10. Wilkowski J., Czarniak P., Grześkiewicz M., 2011: Machinability evaluation of thermally modified wood using the Taguchi technique. COST Action FP0904 Workshop “Mechano-chemical transformations of wood during Thermo-Hydro-Mechanical (THM) processing” Bern University of Applied Sciences. February 16-18, 2011 Biel, Switzerland, s.109-111
 11. Cyrankowski M., Bajkowski B., 2009: Zagadnienia automatycznej klasyfikacji powierzchni tarcicy z wykorzystaniem komputerowych systemów wizyjnych. Przemysł Drzewny nr 3, s.23-25
 12. Cyrankowski M., 2008: Wpływ lakieru alkilowo-uretanizowanego na zwiększenie trwałości zabezpieczenia drewna solnymi środkami ogniochronnymi. VII Sympózium DREVNẾ KOMPOZITNẾ MATERIẤLY (composite wood materiale) Zvolen, June 25-27, s. 115-119.
 13. Cyrankowski M., 2008: Wpływ lakieru zawierającego filtry UV na zwiększenie trwałości zabezpieczenia drewna solnymi środkami ogniochronnymi. VII Sympózium DREVNẾ KOMPOZITNẾ MATERIẤLY (composite wood materiale) Zvolen, June 25-27, s. 120-124.
 14. Górski J., Wilkowski J., Szwajka K., Czarniak P., 2008: Podstawy automatycznej diagnostyki stanu narzędzia oraz procesu skrawania w obróbce drewna i tworzyw drzewnych. Przemysł Drzewny, R.59, nr 3, s.53-55

 

Zobacz więcej: