Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Projekt Beyond45

Co-funded by the Erasmus+ Programme 
of the European Union


Beyond45
Od 1 września 2015 roku Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie realizuje europejski projekt Beyond45 w programie Erasmus + podejmujący tematykę rozwoju zawodowego i dyskontowania wiedzy oraz doświadczenia pracowników 45+ w branżach o wysokim, negatywnym wpływie wahań koniunkturalnych na rynku pracy. W projekcie birze udział 6 jednostek z Polski, Hiszpanii, Czech i Holandii. Liderem projektu jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+, wywodzących się i reprezentujących tradycyjne sektory gospodarki, zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych społecznie z uwagi na brak adekwatnych kompetencji względem oczekiwań rynku pracy. Projekt zakłada dyfuzje umiejętności w obszarze 4 sektorów gospodarki (meblarskim, materiałów drewnopochodnych, budowlanym w kontekście prac wykończeniowych z wykorzystaniem drewna oraz elektronicznym w kontekście projektowania wnętrz i inteligentnych mebli).
Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby będące wynikiem sytuacji makroekonomicznej krajów partnerskich i UE. Tendencją obserwowaną od lat jest starzenie się społeczeństwa europejskiego. Dane strukturalne bezrobocia w ciągu 10 lat (2003/2013) wskazują, iż liczba osób w wieku 45+ wśród osób bezrobotnych w Polsce i Czechach podwoiła się, w Hiszpanii potroiła a w Holandii wzrosła o ok. 40%. Dodatkowo kryzys gospodarczy w Europie dotknął wiele tradycyjnych sektorów gospodarki pogłębiając bezrobocie strukturalne w tych krajach. Ludzie pracujący w tradycyjnych sektorach, nieatrakcyjni dla innych znaleźli się na marginesie społeczeństwa.
Realizacja projektu ma przynieść efekty w postaci transferu wiedzy i know-how poszczególnych sektorów poprzez rozwój elastycznych ścieżek kształcenia sprzyjających rozwojowi nowych umiejętności, a nawet przekwalifikowaniu osób. Poza tym jego odbiorcy zdobędą kwalifikacje w obszarze nowych technologii służących wzrostowi innowacyjności tradycyjnych sektorów, poprzez nowe rozwiązania w obszarze produktu, technologii produkcji jak np. smart furniture, a także zostanie uaktywniony ich rozwój osobisty w zakresie zachowań przedsiębiorczych, kreatywnych i umiejętności komunikacyjnych.
Program ma w swoich założeniach aktywizować grupę zawodową 45+ przez wypełnienie takich postulatów jak: wyrównanie szans i włączenie powyższej grupy zawodowej do funkcjonowania społecznego, w szczególności osób starszych i o niewystarczających kwalifikacjach. Ważnym aspektem jest promowanie uczenia się przez całe życie.
Powyższy projekt ma szansę na wywarcie wpływu na gospodarki zaangażowanych krajów poprzez włączenie zawodowe i aktywizację osób 45+ poprzez wdrażanie maksymalnie praktycznych działań.

Zobacz więcej: