Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się postępowanie konkursowe do Programu stażowego.

 

TERMINARZ REKRUTACJI

I ETAP – 22.06.2020 (od godz. 10.00) - 30.06.2020 (do godz. 24.00)

Etap I prowadzony jest elektronicznie z wykorzystaniem  systemu eHMS; w tym czasie Studentki i Studenci aplikują do „POWER-staż”.

II ETAP – 1.07.2020-7.07.2020 godz.16.00

II etap rekrutacji wymaga od osoby ubiegającej się o przyjęcie na staż, dostarczenia do Koordynatora Wydziałowego wydrukowanego Wniosku o przyznanie stażu (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Wniosek o przyznanie stażu potwierdza status i przynależność do grupy objętej wsparciem i zawiera informacje o dodatkowych aktywnościach Studentki/Studenta. Informacje te podlegają ocenie:

- średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów oceniana jest od 0 do 6 pkt.

- aktywności prorozwojowe dotychczas zrealizowane np.: praktyki, szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła naukowe itp. Oceniane są po 0,5 pkt za każdą aktywność (nie więcej niż 5 pkt).

- inne zaświadczenia np.: orzeczenie o niepełnosprawności oceniana jest od 0 do 2 pkt.

Załącznik 1 należy wypełnić, podpisać, wysłać skan na adres:

izabela_betlej@sggw.edu.pl (technologia drewna 6 sem I ST oraz technologia drewna 1 sem II ST)

joanna_wachowicz@sggw.edu.pl (meblarstwo 6 sem I ST)

jednocześnie oryginał załącznika nr 1 należy przesłać pocztą na adres:

Dziekanat WTD, ul. Nowoursynowska 159, bud 34, 02-787 Warszawa (na kopercie z dopiskiem „Staże POWER”).

 

Załączniki:

Regulamin
Załącznik 1 Wniosek o przyznanie stażu
Załącznik 2 Umowa trójstronna
Program stażu - załącznik do umowy trójstronnej
Umowa powierzenia

Załącznik 3a Formularz danych osobowych
Załącznik 3b informacja do ZUS
Załącznik 4 Dziennik stażu Lista obecności
Załącznik 5 Karta opiekuna stażu
Załącznik 6 Sprawozdanie ze stażu
Załącznik 7 Wniosek o zwrot kosztów Opiekuna
Wzór zaświadczenia o odbytym stażu

 

Zobacz więcej: