Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

UWAGA: REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 30.09.2021 R.

 

Rekrutacja - Zapraszamy do aplikowania na edycję 2021-2022

Jak zapisać się na studia podyplomowe?

1. Dostarczenie dokumentów aplikacyjnych:

– wysyłka pocztą na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Technologii Drewna

Budynek 34, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Z dopiskiem „podyplomowe studia Drewno – Surowiec i technologia”

 

- osobiste dostarczenie dokumentów do kierownika studiów (po wcześniejszym umówieniu się mailowo lub telefonicznie)

 

dr inż. Izabela Burawska-Kupniewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Budynek 34, pokój 1/71

Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

tel.: 22 593 85 41

e-mail: izabela_burawska@sggw.edu.pl

 

2. Wymagane dokumenty:

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o przyjęcie na studia podyplomowe obejmuje:

  1. podanie o przyjęcie na studia (pobierz w formacie .docx),
  2. kwestionariusz osobowy (pobierz w formacie .docx),
  3. podanie/ankieta (pobierz w formacie .docx),
  4. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego),
  5. dowód wpłaty za pierwszy semestr studiów lub za całość studiów (łącznie z kwotą wpisowego) – prośba o przesłanie mailem na adres izabela_burawska@sggw.edu.pl

Opcjonalnie:

W przypadku płatności ratalnej - oświadczenie o wpłacie drugiej raty (pobierz w formacie .docx)
W przypadku potrzeby wystawienia faktury - informacje o płatniku faktury (pobierz w formacie .docx)

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu: wymogów rekrutacji oraz dokonaniu wpłaty wpisowego oraz opłaty za I semestr lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty.

 

3. Dokonanie wpłaty przelewem na konto Uczelni:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Nr rachunku 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

Tytułem: Drewno surowiec i technologia 507-10-060100-T00178-99 oraz imię i nazwisko słuchacza

 

4. Całkowity koszt studiów:

  • 4700 zł przy płatności jednorazowej – 200 zł (zaliczka płatna w momencie składania dokumentów) oraz 4500 zł (opłata za dwa semestry),
  • 4900 zł przy płatności ratalnej  –  200 zł (zaliczka płatna w momencie składania dokumentów) oraz 2 x 2350 zł  (dwie raty semestralne).

 Terminy płatności:

całość odpłatności lub I rata do 15.09.2021 r., II rata do 01.02.2022 r.

 

PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czas trwania studiów: dwa semestry (od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.)

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych: 180 godzin dydaktycznych (po 90 godzin w każdym semestrze).

Program jest realizowany trybie niestacjonarnym (zjazdy w sobotę i niedzielę).

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym. Planowane rozpoczęcie zajęć – połowa października 2021 roku.

Przedmiot

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia

(godz.)

Projektowanie i wdrażanie nowego produktu

6

6

Myślenie projektowe – design thinking

5

5

Nauka o drewnie

5

10

Tworzywa drzewne

5

10

Mechanika drewna

5

10

Eksploatacja obrabiarek CNC

3

5

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD

-

15

Meblarstwo

10

5

Mechanika mebli

5

5

Drewno egzotyczne

5

10

Technologia klejenia

5

5

Uszlachetnianie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

5

10

Nowoczesne trendy w budowie obrabiarek

3

7

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE

-

15

Razem

62

118

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów. Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do 1 października 2021 roku.

Minimalna ilość uczestników wynosi 15 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego, obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę.

Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Dz. U. Nr 103, poz.472) poświadczające ukończone studia podyplomowe.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Informację o przyjęciu na studia Kandydaci otrzymują niezwłocznie po zamknięciu listy przyjętych do końca terminu rekrutacji.

 

REGULAMIN STUDIÓW