Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Konkurs wiedzy o drewnie

OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS WIEDZY O DREWNIE

Fotografie z finału konkursu:

 

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie organizuje I Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Drewnie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski. Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, profilowanych wiedzy z zakresu szeroko rozumianej technologii drewna. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap – eliminacje szkolne będzie przeprowadzony w szkołach przez Szkolne Komisje Konkursowe w dniu 17 listopada 2014 r. Drugi etap odbędzie się na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie w marcu 2015 r.

Konkurs jest nie tylko doskonałą okazją do wykazania się kreatywnością i wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną zdobywaną w szkole, ale także do uzyskania cennych nagród. Główną nagrodą dla trzech laureatów Konkursu jest zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Technologia Drewna, Meblarstwo).

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU

 

ADRESACI KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących w następujących zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska.

CELE KONKURSU

 1. Popularyzowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, profilowanych wiedzy z zakresu szeroko rozumianej technologii drewna.
 2. Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej rozwiązań technologii drewna, a także wykorzystania materiałów drzewnych i drewnopochodnych w meblarstwie.
 3. Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym.
 4. Umożliwienie zdobywcom trzech pierwszych miejsc w etapie centralnym otrzymania indeksu Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna. Laureat dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • nauka o drewnie i tworzywach drzewnych,
 • praktyczne rozwiązania z zakresu technologii drewna,
 • konstrukcje i budownictwo drewniane,
 • zastosowanie materiałów drzewnych i drewnopodobnych w meblarstwie,
 • techniki zdobnicze mebli, w tym intarsja i inkrustacja.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs ma charakter ogólnopolski i składa się z dwóch etapów. Za przebieg poszczególnych etapów Konkursu odpowiedzialne są Komisje Konkursowe.
 • Poszczególne etapy Konkursu przeprowadzają: Szkolne Komisje Konkursowe i Centralna Komisja Konkursowa.

 

Etap I – eliminacje szkolne

 • Eliminacje Szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
 • Eliminacje Szkolne polegają na rozwiązaniu testu opracowanego i dostarczonego przez organizatorów najpóźniej na 2 dni przed terminem przeprowadzenia etapu I. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min. Testy sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa.
 • Do II etapu przechodzi 30 uczniów ze wszystkich szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 • W przypadku uzyskania przez kilku uczestników w etapie I takiej samej liczby punktów co uczestnik zakwalifikowany na 30 miejscu, do etapu II – przechodzą wszyscy ci uczestnicy.
 • Centralna Komisja Konkursowa przekazuje kryteria oceny pisemnego testu oraz szczegółowe  wytyczne w sprawie organizacji eliminacji szkolnych Konkursu.
 • Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z eliminacji Szkolna Komisja Konkursowa przesyła listem poleconym w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu I do Centralnej Komisji Konkursowej, która przechowuje dokumentację przez 2 lata. W archiwum szkolnym Szkolna Komisja Konkursowa przetrzymuje przez 2 lata kserokopie protokołu.

 

Etap II

 • Etap II Konkursu przeprowadza Centralna Komisja Konkursowa.
 • Etap II obejmuje rozwiązanie testu. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min.
 • Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędną 0 punktów.
 • Suma punktów uzyskana przez uczestników decyduje o kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji. W przypadku braku możliwości wytypowania 3 laureatów następuje dodatkowa runda pytań pomiędzy osobami, które uzyskały z testu pisemnego taką samą liczbę punktów.
 • Trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w etapie II Konkursu zostaje laureatami.
 • Laureaci etapu II z poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.
 • Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z etapu II przetrzymuje organizator przez 2 lata.

 

REGULAMIN KONKURSU (pobierz)

 

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie

 

TERMINY

 

30 września 2014 r. – przesyłanie zgłoszeń szkół do etapu

17 listopada 2014 r. - I etap (przeprowadzany w szkołach)

8 grudnia 2014 r. - potwierdzenie zgłoszenia uczniów do II etapu

27 marca 2015 r. - II etap (przeprowadzany na WTD SGGW w Warszawie)

 

Zgłoszenie prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs_wtd@sggw.pl

 

NAGRODY

 1. Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Technologia Drewna, Meblarstwo). Centralna Komisja Konkursowa wyda laureatom dyplomy potwierdzające uzyskanie indeksu.
 2. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom oraz szkołom dyplomy. Dodatkowo uczestnikom Konkursu Centralna Komisja Konkursowa może przyznać nagrody z funduszy własnych i środków pozyskanych od sponsorów.

 

FORMULARZE

Formularz zgłoszenia do I etapu Konkursu (pobierz plik)

 

KONTAKT:

e-mail: konkurs_wtd@sggw.pl

tel.:  22 593 85 48

Patroni Medialni

 

Patronat

 

Sponsorzy Konkursu