Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
KONKURS WIEDZY O DREWNIE - IV EDYCJA

AKTUALIZACJA 07.03.2018

HARMONOGRAM FINAŁU

IV OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU WIEDZY O DREWNIE

23 marca 2018 r.

Miejsce:

Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Technologii Drewna (budynek nr 34).

 

Godzina:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników – przy wejściu do Auli I (I piętro, bud. nr 34)

10.30 – 10.45 Powitanie gości – Aula I (I piętro, bud. nr 34)

10.45 – 11.30 II etap Konkursu (test) – Aula I (I piętro, bud. nr 34)

11.30 – 11.45 przerwa kawowa (sala Rady Wydziału 1/19)

11.45 – 12.30 prezentacja przygotowana przez firmę Festool  – Aula I (I piętro, bud. nr 34)

12.30 - Ogłoszenie wyników (ewentualnie dodatkowa runda Konkursu - pytania dla osób z czołowych miejsc, które uzyskały z testu pisemnego taką samą liczbę punktów.
Podsumowanie II etapu Konkursu oraz rozdanie nagród laureatom.

13.30 – Obiad dla uczestników IV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie

 

Kontakt:
+48 (22) 59 38 541 (dr inż. Izabela Burawska – Kupniewska) lub w pilnych sprawach:
601-717-817 (dr Izabela Podobas)

Harmonogram finału konkursu + mapa kampusu (do pobrania)

 

AKTUALIZACJA 19.12.2017

Uprzejmie informujemy, że pierwszy etap IV edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie został rozstrzygnięty. W wyniku eliminacji szkolnych do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 30 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów z testu przekazanego do szkół.
Alfabetyczna lista laureatów I etapu konkursu znajduje się TUTAJ.

 

ADRESAT KONKURSU

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących w następujących zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska.

 

CELE KONKURSU

1.    Popularyzowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, profilowanych wiedzy z zakresu szeroko rozumianej technologii drewna.
2.    Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej rozwiązań technologii drewna, a także wykorzystania materiałów drzewnych i drewnopochodnych w meblarstwie.
3.    Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym.
4.    Umożliwienie zdobywcom trzech pierwszych miejsc w etapie centralnym otrzymania indeksu Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna. Laureat dokonuje wyboru kierunku studiów.


 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • nauka o drewnie i tworzywach drzewnych,
 • praktyczne rozwiązania z zakresu technologii drewna,
 • konstrukcje i budownictwo drewniane,
 • zastosowanie materiałów drzewnych i drewnopodobnych w meblarstwie,
 • techniki zdobnicze mebli, w tym intarsja i inkrustacja.

 
PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs ma charakter ogólnopolski i składa się z dwóch etapów. Za przebieg poszczególnych etapów Konkursu odpowiedzialne są Komisje Konkursowe.
Poszczególne etapy Konkursu przeprowadzają: Szkolne Komisje Konkursowe i Centralna Komisja Konkursowa.

 • Etap I – eliminacje szkolne

Eliminacje Szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
Eliminacje Szkolne polegają na rozwiązaniu testu opracowanego i dostarczonego przez organizatorów najpóźniej na 2 dni przed terminem przeprowadzenia etapu I. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min. Testy sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa.
Do II etapu przechodzi 30 uczniów ze wszystkich szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez kilku uczestników w etapie I takiej samej liczby punktów co uczestnik zakwalifikowany na 30 miejscu, do etapu II – przechodzą wszyscy ci uczestnicy.
Centralna Komisja Konkursowa przekazuje kryteria oceny pisemnego testu oraz szczegółowe  wytyczne w sprawie organizacji eliminacji szkolnych Konkursu.
Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z eliminacji Szkolna Komisja Konkursowa przesyła listem poleconym w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu I do Centralnej Komisji Konkursowej, która przechowuje dokumentację przez 2 lata. W archiwum szkolnym Szkolna Komisja Konkursowa przetrzymuje przez 2 lata kserokopie protokołu. 

 • Etap II 

Etap II Konkursu przeprowadza Centralna Komisja Konkursowa.
Etap II obejmuje rozwiązanie testu. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min.
Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędną 0 punktów.
Suma punktów uzyskana przez uczestników decyduje o kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji. W przypadku braku możliwości wytypowania 3 laureatów następuje dodatkowa runda pytań pomiędzy osobami, które uzyskały z testu pisemnego taką samą liczbę punktów. 
Trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w etapie II Konkursu zostaje laureatami.
Laureaci etapu II z poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.
Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z etapu II przetrzymuje organizator przez 2 lata.

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin IV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie 


TERMINY 

 • 31 października 2017 r. – przesyłanie zgłoszeń szkół do I etapu
 • 28 listopada 2017 r. - I etap (przeprowadzany w szkołach)
 • 20 grudnia 2017 r. - potwierdzenie zakwalifikowania uczniów do II etapu
 • 23 marca 2018 r. - II etap (przeprowadzany na WTD SGGW w Warszawie)

Zgłoszenie prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs_wtd@sggw.pl


NAGRODY

Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Technologia Drewna, Meblarstwo). Centralna Komisja Konkursowa wyda laureatom dyplomy potwierdzające uzyskanie indeksu.
Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom oraz szkołom dyplomy. Dodatkowo uczestnikom Konkursu Centralna Komisja Konkursowa może przyznać nagrody z funduszy własnych i środków pozyskanych od sponsorów.

 

DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia do I etapu IV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie

Informacje dotyczące I etapu IV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem IV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika Konkursu

 

KONTAKT:

e-mail: konkurs_wtd@sggw.pl

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:


Centralna Komisja Konkursowa
„Konkurs Wiedzy o Drewnie” Wydział Technologii Drewna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa