Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
KONKURS WIEDZY O DREWNIE - III EDYCJA

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za przystąpienie i przygotowanie się do I etapu III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie.
Miło nam poinformować, że do II etapu zostało zakwalifikowanych aż 41 uczestników - uzyskane przez nich wyniki mieściły się między 26 a 19 punktami. Listy rankingowe zostaną Państwu przesłane drogą e-mailową. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z alfabetyczną listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie.
Gratulujemy!
Z osobami, które zakwalifikowały się do II etapu widzimy się  24. marca 2017 r. na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie.

Lista rankingowa I etapu

 

 

ADRESAT KONKURSU
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony środowiska z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących w następujących zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska.


CELE KONKURSU
1.    Popularyzowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, profilowanych wiedzy z zakresu szeroko rozumianej technologii drewna.
2.    Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej rozwiązań technologii drewna, a także wykorzystania materiałów drzewnych i drewnopochodnych w meblarstwie.
3.    Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym.
4.    Umożliwienie zdobywcom trzech pierwszych miejsc w etapie centralnym otrzymania indeksu Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna. Laureat dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU
Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • nauka o drewnie i tworzywach drzewnych,
 • praktyczne rozwiązania z zakresu technologii drewna,
 • konstrukcje i budownictwo drewniane,
 • zastosowanie materiałów drzewnych i drewnopodobnych w meblarstwie,
 • techniki zdobnicze mebli, w tym intarsja i inkrustacja.
   

PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs ma charakter ogólnopolski i składa się z dwóch etapów. Za przebieg poszczególnych etapów Konkursu odpowiedzialne są Komisje Konkursowe.
 • Poszczególne etapy Konkursu przeprowadzają: Szkolne Komisje Konkursowe i Centralna Komisja Konkursowa.

Etap I – eliminacje szkolne

 • Eliminacje Szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
 • Eliminacje Szkolne polegają na rozwiązaniu testu opracowanego i dostarczonego przez organizatorów najpóźniej na 2 dni przed terminem przeprowadzenia etapu I. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min. Testy sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa.
 • Do II etapu przechodzi 30 uczniów ze wszystkich szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 • W przypadku uzyskania przez kilku uczestników w etapie I takiej samej liczby punktów co uczestnik zakwalifikowany na 30 miejscu, do etapu II – przechodzą wszyscy ci uczestnicy.
 • Centralna Komisja Konkursowa przekazuje kryteria oceny pisemnego testu oraz szczegółowe  wytyczne w sprawie organizacji eliminacji szkolnych Konkursu.
 • Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z eliminacji Szkolna Komisja Konkursowa przesyła listem poleconym w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu I do Centralnej Komisji Konkursowej, która przechowuje dokumentację przez 2 lata. W archiwum szkolnym Szkolna Komisja Konkursowa przetrzymuje przez 2 lata kserokopie protokołu. 

Etap II 

 • Etap II Konkursu przeprowadza Centralna Komisja Konkursowa.
 • Etap II obejmuje rozwiązanie testu. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min.
 • Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędną 0 punktów.
 • Suma punktów uzyskana przez uczestników decyduje o kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji. W przypadku braku możliwości wytypowania 3 laureatów następuje dodatkowa runda pytań pomiędzy osobami, które uzyskały z testu pisemnego taką samą liczbę punktów. 
 • Trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w etapie II Konkursu zostaje laureatami.
 • Laureaci etapu II z poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.
 • Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z etapu II przetrzymuje organizator przez 2 lata.


REGULAMIN KONKURSU
Regulamin III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie 


TERMINY 

30 października 2016 r. – przesyłanie zgłoszeń szkół do I etapu
22 listopada 2016 r. - I etap (przeprowadzany w szkołach)
16 grudnia 2016 r. - potwierdzenie zakwalifikowania uczniów do II etapu
24 marca 2017 r. - II etap (przeprowadzany na WTD SGGW w Warszawie)

Zgłoszenie prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs_wtd@sggw.pl


NAGRODY

 1. Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Technologia Drewna, Meblarstwo). Centralna Komisja Konkursowa wyda laureatom dyplomy potwierdzające uzyskanie indeksu.
 2. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom oraz szkołom dyplomy. Dodatkowo uczestnikom Konkursu Centralna Komisja Konkursowa może przyznać nagrody z funduszy własnych i środków pozyskanych od sponsorów.


DO POBRANIA
Formularz zgłoszenia do I etapu III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie

Informacje dotyczące I etapu III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem III Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika Konkursu


KONTAKT:
e-mail: konkurs_wtd@sggw.pl