Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Koła naukowe działające przy Wydziale Technologii Drewna:

 1. Koło Naukowe Technologów Drewna
 2. Koło Naukowe Chemiczne Technologów Drewna
 3. Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog
 4. Koło Fotografików Technologii Drewna
 5. Koło Naukowe Obrabiarek CNC
 6. Koło Naukowe Meblarstwa

Koła Naukowe działające przy Wydziale Technologii Drewna mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi. Członkowie kół biorą udział w konferencjach krajowych jak i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Prowadzone są liczne seminaria z przedstawicielami biznesu, mające na celu pogłębianie wiedzy i możliwość dyskusji.


KOŁO NAUKOWE Technologów Drewna

Koło Naukowe Technologów Drewna to zrzeszenie młodych i ambitnych ludzi, którzy chcą poznawać i rozwijać zagadnienia związane z szeroko rozumianym drzewnictwem. Działamy na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy Wydziale Technologii Drewna (jednym z dwóch tego typu jednostek w Polsce). Rozwijając swoje zainteresowania poznajemy nowoczesne techniki projektowania, wytwarzania, ochrony drewna. Nie zapominamy także o spuściźnie jaką pozostawili po sobie rzemieślnicy poprzednich epok. Staramy się zgłębiać ich kunszt oraz archiwizować ich dokonania. Najprzyjemniejsze jest jednak fakt, że możemy pracować z tak wdzięcznym i pięknym materiałem, jakim jest drewno.

Skład osobowy:

Opiekun:  dr inż. Karol Szymanowski, e-mail: karol_szymanowski@sggw.edu.pl

Przewodniczący: Ksawery Drywień

Zastępca: Dariusz Pawlak

Sekretarz: Maciej Pniewski

Siedziba koła: pok. 2/56; tel.: (22) 59 38 564

 

 


KOŁO NAUKOWE CHEMICZNE TECHNOLOGÓW DREWNA

Koło Chemiczne Technologów Drewna przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie powstało 06.06.2011 r., dzięki inicjatywie studentów technologii drewna pragnących rozwinąć się naukowo w kierunku chemii drewna oraz chemii tworzyw drzewnych.

Dzięki działalności w kole studenci mają możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy, umiejętności i rozwijania swoich zainteresowań. Co pozwala po przeprowadzeniu badań pojechać studentom z swoimi wynikami  w formie prezentacji lub posteru, na konferencje zagraniczne.

Koło Chemiczne Technologów Drewna zajmuje się następującymi tematami:

Badania w planach do realizacji przez członków koła:

 • Sprawdzenie ognio-palności płyty MDF po lakierowaniu farbą ceramiczną firmy CERAKOTE (https://www.cerakoteguncoatings.com/)
 • Badanie wchłaniania metali ciężkich ze ścieków przez wióry drzewne
 • Impregnacja drewna i zabawa z pigmentami
 • Przesycanie drewna żywicami- analiza palności materiału, zmiany barwy, odporność na czynniki biologiczne i chemiczne
 • Zabarwianie żywic pigmentami
 • Zatapianie owadów w żywicach
 • Modyfikacje drewna polimerami

 

Badania w trakcie realizowania przez członków koła:

 • Badanie wpływu gatunku drewna i warunków pirolizy na powstałym węglu
 • Badanie prochu czarnego powstałego z węgla z wcześniejszego badania.
 • Nasiąkliwość I pęcznienie topoli czarnej (POPULUS NIGRA L.) modyfikowanej styrenem metodą polimeryzacji w lumenie
 • Kontynuacja badania wpływu temperatury wybuchu parowego na zawartość inhibitorów metalicznych w drewnie topoli modyfikowanej genetycznie- analiza materiału powybuchowego frakcji ciekłej

 

Opiekun Koła – od 06.06.2011 r. opiekunem został dr inż. Andrzej Radomski trzykrotnie wyróżniony w plebiscycie Mistrz Edukacji. Dwukrotnie w kategorii Mistrz Kół Naukowych i jednokrotnie w kategorii Mistrz Osobowości.

 

Skład zarządu koła:

Przewodniczący – Emil Żmuda
Zastępczyni przewodniczącego  – Anna Gałązka

Sekretarz – Grzegorz Januszek

 

Kontakt:

Siedziba koła: pok. 2/47; (22) 5938645

e-mail: kchtd@sggw.pl

Facebook: www.facebook.com/kchtd

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • Nagroda za III miejsce, 59th Students Scientific Conference (ŠVOČ, Zwoleń (Słowacja), 10.05.2018, dla Ksawerego Drywień
 • Wyróżnienie za pracę na 55 Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej 6 maja 2014 Zvolen,
 • Nagroda za poster na Scientific Student Conference 16-17.11.2013 Wiedeń,
 • Nagroda za III miejsce, XLIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, UWM Olsztyn, 14 maja 2014 r
 • Nagroda za I miejsce, XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, UWM Olsztyn, 21-22 maja 2013 r
 • Nagroda za II miejsce, XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, UWM Olsztyn, 21-22 maja 2013 r
 • Nagroda za pracę „ Kultura drewna wczoraj i dziś – drewniane budownictwo sakralne na przykładzie kościołów w Buku i Jaworze”, XXXVIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 13.01.2012
 • Nagroda za pracę „ Wykorzystanie szlachetnych technik fotograficznych do zdobienia drewna”, XXXVIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 13.01.2012
 • Nagroda za I miejsce, XXXVI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW, 04.12.2009
 • Wyróżnienie za poster „ Świeckie budownictwo o konstrukcji ryglowej w gminie Jawor” XXXVIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 13.01.2012
 • Wyróżnienie za pracę „ Wpływ mikrofalowej techniki suszenia na nasiąkliwość drewna buku (Fagus sp.)”, XXXVIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 13.01.2012
 • Wyróżnienie za poster „ Kultura drewna wczoraj i dziś – Kościół cmentarny z XVIII w. w Buku”, XXXVIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 13.01.2012

 


KOŁO NAUKOWE PRZEDSIĘBIORCZY TECHNOLOG

 

„Przedsiębiorczy Technolog” to organizacja studentów mających na celu ukształtowanie cech pozwalających na swobodne poruszanie się w świecie biznesu.

Nasze cele:

 • Rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie problematyki zarządzania w przemyśle drzewnym;
 • Prowadzenie badań  konkurencyjności przedsiębiorstw sektora drzewnego;
 • Organizowanie seminariów i konferencji naukowych mających na celu zrzeszenie studentów z całej Polski;
 • Przygotowanie do pracy w grupie i poznawanie nowych technik menadżerskich
 • Kreowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji i przedsiębiorstw branżowych;
 • Udział w konferencjach Kół Naukowych;
 • Organizacja wyjazdów do zakładów przemysłu drzewnego w celu szczegółowego zapoznania się z działaniem marketingowym w sektorze drzewnym.

Plany na rok akademicki 2014/2015

 • Organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych  "Osiągnięcia Młodych Naukowców"
 • Organizacja II Kiermaszu Świątecznego grudzień 2014;
 • Wyjazdy do zakładów produkcyjnych;
 • Uczestnictwo w konferencjach Kół Naukowychw Polsce .
 • Realizacja projektu badawczego z zakresu innowacyjności małej i średniej przedsiębiorczości sektora drzewnego w Polsce;
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych 

 

 • Skład osobowy:

Opiekun Koła Naukowego: dr inż. Izabela Niziałek

izabela_nizialek@sggw.pl

Przewodniczący Koła Naukowego: Mariola Ogniewska

mola318@gmail.com

Skontaktuj się z nami:

E-mail: przedsiebiorczytechnolog@gmail.com

Budynek 34, pok. 2/24B kampus SGGW

 


Koło Fotografików Technologii Drewna

 

Studenckie Koło Fotografików Technologii Drewna przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie powstało 3. czerwca 2011 roku (wcześniej była to sekcja przy Kole Naukowym Technologów Drewna).

Studenci w ramach Koła Fotografików Technologii Drewna pogłębiają swoje zainteresowania przede wszystkim z zakresu fotografii cyfrowej studyjnej, w tym fotografii makroskopowej i mikroskopowej (np. zdjęcia struktury drewna i tworzyw drzewnych, efekty uszlachetniania powierzchni tych materiałów, wpływ oświetlenia na efekty wizualne, aranżacja wnętrz), a także technik analizy i przetwarzania obrazu (np. praktyczne zastosowanie programów komputerowych do „czyszczenia” starych zdjęć i dokumentów). W ramach popularyzacji dorobku naukowego Koła organizowane są konkursy i wystawy, a także prezentowane postery i referaty oraz model obiektów drewnianych na przeglądach Kół Naukowych.

 

Chyża łemkowska z Bartnego z początku XX w. stanowi dziedzictwo kultury regionalnej i jest wpisana do rejestru zabytków. Jej model został wykonany w skali 1:25 przez Marcina Nowackiego, Annę Michalską i Tomasza Pepłowskiego pod opieką dr inż. Piotra Mańkowskiego. Praca ta została nagrodzona na XL Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW w Warszawie (zaprezentowana w sekcji inżynierskiej 13 grudnia 2013 roku).

 

Władze Koła Fotografików Technologii Drewna:

Przewodniczący: Valerjan Romanovski; e-mail: valerjan_romanovski@sggw.edu.pl 
Wiceprzewodnicząca: Patrycja Zatoń
Sekretarz: Jakub Wiśniewski
Opiekun: Dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW

Bieżące informacje o Kole Fotografików Technologii Drewna zamieszczane są w gablocie obok pokoju 2/62 w budynku nr 34 oraz na stronie http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

 

 


KOŁO NAUKOWE OBRABIAREK CNC

Koło Obrabiarek CNC skupia się na dwóch kierunkach działania: badawczym i praktyczno-projektowym.

Kierunek badawczy powstał z myślą o młodszych adeptach drzewnictwa, którzy mieliby chęć rozwijać się naukowo (praca inżynierska, magisterska) i zdobywać wiedzę w tak prężnie rozwijającej się i niewątpliwie przyszłościowej dziedzinie jaką jest technologia, programowanie, użytkowanie i diagnostyka obrabiarek CNC.

Natomiast kierunek praktyczny-projektowy w zamyśle miał stwarzać możliwość realnej pracy z rzeczywistymi obrabiarkami CNC (którymi dysponuje nasz wydział), czyli symulacją: od pomysłu, projektu do namacalnego, pełnowartościowego produktu.

Idziemy z duchem czasu i interesujemy się nowymi technologiami. Nasze koło ma do dyspozycji drukarkę 3D Prusa Mendel która drukuje kompozytem drzewno polimerowym.

Pracujemy również nad własną, małą, treningową maszyną CNC, którą budujemy sami. DIY czyli „do it yourself” (zrób to sam) to znakomity sposób na poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej o kawałek praktyki i przy okazji świetna zabawa.

Skład osobowy:

Opiekun: dr inż. Piotr  Podziewski, e-mail: piotr_podziewski@sggw.edu.pl

Prezes: Adam Stradomski

V-ce prezes: Michał Skinder

Sekretarz: Rafał Kutyła


Tu można nas spotkać:

SGGW Budynek 34, pok. 1/41

Tu można poczytać, co aktualnie robimy:

knocnc.wordpress.com

 


KOŁO NAUKOWE MEBLARSTWA

Koło Naukowe Meblarstwa przy Wydziale Technologii Drewna SGGW powstało z dniem 11 stycznia 2017 roku dzięki inicjatywie studentów kierunku Meblarstwo pragnących rozwinąć swoje umiejętności z zakresu projektowania mebli oraz wnętrz.

Poprzez działalność w naszym Kole Naukowym zdobywamy doświadczenie oraz tworzymy własne portfolio, niezbędne do budowania kariery zawodowej. Poszerzamy także naszą wiedzę teoretyczną i praktyczną w technologicznym oraz wzorniczym procesie produkcyjnym mebli. Ważnym elementem naszej działalności jest też udział w targach, zjazdach oraz konferencjach. 


Program i zakres działania Koła Naukowego Meblarstwa:

Przesłanką do sformowania Koła Naukowego Meblarstwa na WTD SGGW w Warszawie była chęć rozwijania zainteresowań studentów, szczególnie na kierunku Meblarstwo, w ponadprogramowym zakresie: 
•    Praktycznego wykorzystania i weryfikacji wiedzy zdobytej podczas studiów na temat drewna i technik jego obróbki, 
•    Umiejętności przygotowania do pracy i posługiwania się klasycznymi narzędziami stolarskimi, inżynierskiego projektowania mebli, w tym przy użyciu oprogramowania Solid Works, AutoCAD, CORPUS 
•    Realizacji wybranych projektów mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz
•    Rozwiązywania problemów inżynierskich o charakterze naukowym z zakresu meblarstwa
•    Nauka podstaw rysunku perspektywicznego
•    Udziału w seminariach i konferencjach naukowych.
•    Przygotowywania publikacji
•    Uczestnictwa w wyjazdach naukowo- dydaktycznych i poznawczych.
•    Współpracy z innymi kołami naukowymi oraz z przedsiębiorstwami z branży meblarskiej
•    Realizowania przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła a także projektów studenckich
 
Opiekunem Koła Naukowego Meblarstwa jest dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk.

Zarząd Koła:
Prezes: Anita Wronka
Sekretarz: Grzegorz Hestkowski
Skarbnik: Martyna Adamczuk

 

Kontakt
kolo_meblarstwa@sggw.edu.pl
https://www.facebook.com/knm.wtd/

 

 

Zobacz więcej: