Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Koła naukowe działające przy Wydziale Technologii Drewna:

 1. Koło Chemiczne Technologów Drewna
 2. Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna SGGW
 3. Koło Naukowe Meblarstwa
 4. Koło Naukowe Obrabiarek CNC
 5. Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna
 6. Koło Naukowe Technologów Drewna

Koła Naukowe działające przy Wydziale Technologii Drewna mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi. Członkowie kół biorą udział w konferencjach krajowych jak i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Prowadzone są liczne seminaria z przedstawicielami biznesu, mające na celu pogłębianie wiedzy i możliwość dyskusji.


Koło Chemiczne Technologów Drewna

Opiekun koła: dr hab. inż. Andrzej Radomski

 

Koło Chemiczne Technologów Drewna przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie powstało 06.06.2011 r., dzięki inicjatywie studentów kierunku Technologii drewna pragnących rozwinąć się naukowo w kierunku chemii drewna oraz chemii tworzyw drzewnych.

 

Cele

Koło Chemiczne Technologów Drewna pozwala studentom rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności. Ponadto studenci działający w ramach koła naukowego mają możliwość prezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

 

Program i zakres działania (zadania) Koła:

Zakres działalności Koła Chemicznego Technologów Drewna obejmuje:

 • Badanie drewna i materiałów lignocelulozowych pod kątem substancji strukturalnych i niestrukturalnych oraz pod względem substancji elementarnych, przy zastosowania nowoczesnych metod instrumentalnych;
 • Badanie właściwości fizycznych i chemicznych wyrobów malarsko lakierniczych wykorzystywanych do uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych;
 • Badania związane z modyfikacją chemiczną i fizyczną drewna i wyrobów drewnopochodnych;
 • Możliwości przetwarzania drewna, lignocelulozwej biomasy odpadowej oraz poużytkowych produktów przemysłu drzewnego w aspekcie tworzenia proekologicznych produktów.

 

Obecnie w ramach Koła Chemicznego Technologów Drewna prowadzone są między innymi:

 • Badanie wpływu gatunku drewna i warunków pirolizy na powstałym węglu;
 • Badanie prochu czarnego powstałego z węgla drzewnego;
 • Nasiąkliwość I pęcznienie topoli czarnej (Populus nigra L.) modyfikowanej styrenem metodą polimeryzacji w lumenie;
 • Kontynuacja badania wpływu temperatury wybuchu parowego na zawartość inhibitorów metalicznych w drewnie topoli modyfikowanej genetycznie - analiza materiału powybuchowego frakcji ciekłej;
 • Badanie wchłaniania metali ciężkich ze ścieków przez wióry drzewne;
 • Sprawdzenie odporności na ogień płyt MDF wykończonych powłoką ceramiczną.

 

 • Udział w seminariach i konferencjach naukowych;
 • Przygotowywanie publikacji;
 • Uczestnictwo w wyjazdach naukowo- dydaktycznych i poznawczych;
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz z przedsiębiorstwami z branży chemicznej oraz technologii drewna;
 • Realizowanie przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła, a także projektów studenckich.

 

Publikacje:

2018 r.

 1. Żmuda E., Radomski A., Water resistance and swelling of black poplar wood (Populus nigra L.) modified by polymerisation in lumen with acrylate polymers- Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology SGGW, Warszawa, 2018, 104.
 2. Radomski A., Drywień K., Study on the effect of modification with furfuryl alcohol on selected properties of poplar wood (Populus nigra L.), Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology SGGW, Warszawa, 2018, 104.

2019 r.

 1. Radomski A., Każmierczak D., Studies on the suitability of oxidizing agents for discolouring lime and poplar wood in the first stage of transparent wood forming process, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology SGGW, Warszawa, 2019, 108.

2020 r.

 1. Balicka A., Szadkowski J., Analysis of adsorption of heavy metals from water solutions by wood of selected domestic species using X-Ray Fluorescence (XRF), Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology SGGW Warszawa, 2020, 111.
 1.  Żmuda E., Radomski A., Swelling and water resistance of black poplar wood (Populus nigra L.) modified by polymerisation in lumen with styrene, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology SGGW 110, Warszawa, 2020, 110.
 2. Balicka A., Szadkowska D., XRF analysis of heavy metals contents in oak wood (Quercur robur L.), Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology SGGW, Warszawa, 2020, 109.

 

Udział w konferencjach

2016 r.

Konferencja zagraniczna 57th Student Scientific Conference (SVOC) 3 V 2016, Zwoleń, Słowacja, TU in Zvolen, Slovakia, prezentacje w j. angielskim

 1. Bielecki A., Drywień K., “Water resistance and dimensional stability of Aspen wood modified by styrene and maleic anhydride polymerization in lumen”
 2. Trzaskowska E., Drywień K., “Wood as sorbent for lead removal from model wastewater”
 3. Biernat T. “Study of changes in oak veneers influenced by iron compounds”
 4. Drywień K., Bielecki A., Trzaskowska E., “Increasing of poplar wood hardness by in situ copolymeristation of styrene and maleic anhydride”

ELLS Scientific Student Conference 2016, University of Hohenheim, 11-12 XI 2016, Stuttgard, Niemcy, poster w języku angielskim

 1. Bytner O., Drożdżek M. Zielenkiewicz T., „The influence of digestion conditions for the chemical composition of black liquors obtained from fast growing poplar wood (Populus sp.)”

2017 r.

13th Annual Meeting of the Northern European Network on Wood Science and Engineering (WSE 2017), Organizator: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,  28-29.09.2017, Kopenhaga (Dania)

 1. Januszek G., “The investigation of heavy metals presence in lignocellulosic material obtained from poplar wood (Populus trichocarpa) after steam explosion pretreatment”

2018 r.

Konferencja zagraniczna 59th Student Scientific Conference (SVOC) 10 V 2018, Zwoleń, Słowacja, TU in Zvolen, Slovakia, prezentacje w j. angielskim

 1. Żmuda E., “Water resistance and dimensional stability of black poplar wood modified by polymerisation in lumen”
 2. Drywień K., “Changes in poplar wood properties modified with furfuryl alcohol”

2019 r.

Konferencja zagraniczna 60th Student Scientific Conference (SVOC) 6 V 2019, Zwoleń, Słowacja, TU in Zvolen, Slovakia, prezentacje w j. angielskim

 1. Żmuda E., “Water resistance and swelling of black poplar wood modified by polymerization in lumen” 
 2. Turowicz M., “Investigation of selected physical properties of beech wood (Fagus Sylvatica L.) modified with mixture of acrylates”
 3. Balicka A., “Removal of heavy metal ions from wastewater by wood shavings”
 4. Balicka A. ,“Removal of heavy metal ions from wastewater by oak (Quercus robur) shavings from recycling”
 5. Gałązka A., “The study of the metallic inhibitors presence after poplar biomass pretreatment by steam explosion”

 

Projekty

 1. 2016-2019 CROPTECH „Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016                                 
 2. 2020- obecnie Pasza Pro: Technologie wykorzystania ubocznych produktów przetwórstwa płodów rolnych NCBIR, nr umowy POIR.01.01.01_00_0224/19_0                        

Inne ważne osiągnięcia i aktywności

2016 r.

20. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 7 V 2016, Poster dotyczący otrzymywania bioetanolu z drewna

2017 r.

2017 - Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz, Warszawa, 26.-28.10.2017 r.

 

Organizacja:

2016 r.

Organizacja Przeglądu Dorobku Kół Naukowych

Dni SGGW w Warszawie

2017 r.

Dni SGGW w Warszawie

2018 r.

Dni SGGW w Warszawie

Festiwal Nauki i Zabawy w Szkole Podstawowej nr 376 w Warszawie- organizacja pracowni chemicznej (17 marca 2018)

Lekcja poglądowa z chemii organicznej dla III klasy liceum w Garwolinie.

Liczba uczestników: 35 uczniów

Liczba zaangażowanych członków koła: 2

Liczba godzin zajęć (bez przygotowania): 6, Stopień komplikacji: bardzo duży (opracowanie, przygotowanie i sprawdzenie ćwiczeń laboratoryjnych, w tym także instrukcji, oraz udział w przeprowadzeniu zajęć), data 13 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Wydział Technologii Drewna, s. 2/46 i 2/49

2019 r.

Dni SGGW w Warszawie

 

Współpraca:

2018 r.

 1. Versal Sp. z o.o. – badania modyfikacji drewna topoli w ramach BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016
 2. Zakład stolarski Sylwester Jabłoński – badania modyfikacji drewna topoli w ramach projektu BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016
 3. Bioagra S.A.- badania wybuchu parowego oraz hydrolizy enzymatycznej w ramach BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016
 4. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny – badania pirolizy drewna oraz właściwości węgla drzewnego
 5. Explo Solution Sp. Z o. o. – badania pirolizy drewna oraz właściwości węgla drzewnego

2019 r.

 1. Majic Paints – Farby lakiery impregnaty – Wooster – Narzędzia -Badania w ramach powłok ceramicznych oraz akrylowych. Praca w ramach działalności koła.
 2. MTR Adam Szadkowski Badania zużycia wierteł podczas procesu wiercenia oraz składu pierwiastkowego wierteł.
 3. Praca w ramach działalności koła. Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, Department of Chemistry and Chemical Technology.

 

Nagrody i wyróżnienia:

2016 r.

 • Nagroda za II miejsce, 57th Students Scientific Conference (ŠVOČ, Zwoleń (Słowacja), 3.05.2016, dla Biernata T.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Członka Koła Chemicznego Technologów Drewna za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2015/2016, Ksawery Drywień, charakter konkursu: ogólnopolski

2017 r.

 • Nagroda za III miejsce, 59th Students Scientific Conference (ŠVOČ, Zwoleń (Słowacja), 10.05.2018, dla Ksawerego Drywień
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Członka Koła Chemicznego Technologów Drewna za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2016/2017, charakter konkursu: ogólnopolski

2018 r.

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Członka Koła Chemicznego Technologów Drewna za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2018/2019, Ksawery Drywień, decyzja z dnia 23.12.2018, charakter konkursu: ogólnopolski

 

Udział w konkursach oraz w Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych (PDKN) SGGW

 • Udział w PDKN (Tytuł referatów: Wartość dodana i wiązanie dwutlenku węgla w drzewnych odpadach sadowniczych na przykładzie produkcji płyt wiórowych dla meblarstwa, autor referatu: Anita Wronka, Wpływ struktury na ściskanie wybranych kompozytów drewnopochodnych, autor referatu: Aleksandra Jeżo), 13.12.2020
 • Platforma Zoom, 25.11.2020 r., Ogólnopolski konkurs dla studentów EKOinnowatorzy 2020, Celem konkursu był wybór najbardziej ekoinnowacyjnych projektów studenckich, a także wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.
 • Udział w PDKN (Tytuły referatów: Weryfikacja właściwości adsorpcji drewna
  Robinii Akacjowej (Robinia Pseudoacacia L.) wybranych metali ciężkich z modelowych roztworów, autor Adrianna Balicka i Dominik Sierant. Tytuły posterów: Badanie chropowatości powłok ceramicznych zastosowanych do wykończenia powierzchni płyty MDF, autor posteru: Tomasz Gliszczyński oraz Weryfikacja właściwości adsorpcji drewna Robinii Akacjowej (Robinia Pseudoacacia L.) wybranych metali ciężkich z modelowych roztworów, autor: Dominik Sierant), 06.12.2019

 

Do góry


Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna SGGW

Opiekun koła: dr inż. Piotr Mańkowski

 

Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna SGGW powstało w 2011 r.

 

Cele

 • pogłębienie zainteresowań naukowych i poszerzanie wiedzy Studentów;
 • dokumentacja fotograficzna obiektów kultury materialnej;
 • rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy członków KN m.in. poprzez: prace przy konserwacji obiektów zabytkowych;
 • praktyczna nauka obróbki drewna;
 • poznawanie kultury materialnej (i niematerialnej) Mazowsza i Podlasia.

 

Program i zakres działania Koła Naukowego:

Zadania realizowane są przez podejmowanie prac indywidualnych i zespołowych.

Zakres zainteresowań członków:

 • obróbka drewna (ręczna i z wykorzystaniem elektronarzędzi);
 • elementy konserwacji drewna;
 • udział w seminariach i konferencjach naukowych;
 • uczestnictwo w wyjazdach naukowo- dydaktycznych;
 • współpraca z Kołami Naukowymi;
 • współpraca z innymi instytucjami;
 • inne: zaproponowane przez członków KN (zgodne z ich zainteresowaniami).

 

Projekty

2017 r. – Konserwacja ula kłodowego

Projekt zrealizowany w ramach warsztatów konserwatorskich w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

2018 r. – Konserwacja ula leżaka

Projekt zrealizowany w ramach warsztatów konserwatorskich w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

2019 r. – Konserwacja trumny obrzędowej

Projekt zrealizowany w ramach warsztatów konserwatorskich w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

 

Inne ważne osiągnięcia i aktywności

2020 r. – projekt i wykonanie drewnianych instrumentów dętych wzorowanych na instrumentach podlaskich instrumentach ludowych (przerwana ze względu na COVID.

 

Wyjazdy studyjne:

 • 2017 r. – Świdermajer drewniane perełki okolic Warszawy

Studenci w ramach wyjazdu terenowego szukali śladów dawnej świetności architektury drewnianej na linii otwockiej

 • Warsztaty konserwatorskie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (2017,2018, 2019)
 • 2017 r. – Wykonanie ula kłodowego dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Studenci w ramach warsztatów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pod opieką pracowników Działu Etnograficznego wykonali kopię ula kładowego

 • 2018 r. – Konserwacja uli leżaków (eksponatów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu)

Studenci w ramach warsztatów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pod opieką pracowników Działu Zielarstwa wykonali konserwację uli kłodowych (leżaków)

 • 2019 r. – Konserwacja trumny obrzędowej (eksponat Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu)

Studenci w ramach warsztatów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pod opieką pracowników Działu Konserwacji wykonali konserwację trumny obrzędowej

 • 2019 r. – Wizyta studyjna w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 14 grudnia 2019r.

Studenci w ramach wizyty w Muzeum zapoznali się z budową ludowych instrumentów muzycznych

 

Nagrody i wyróżnienia:

2020 r. – PDKN SGGW

Próba rekonstrukcji bazuny w wykorzystaniem współczesnych metod obróbki drewna

(Julisz Formella, wyróżnienie)

 

Seminaria, warsztaty, szkolenia:

2017

 • Seminarium fotograficzne "Wesoły Cmentarz w Rumunii"
 • Seminarium fotograficzne "Skarby Podlasia"
 • Warsztaty dekorowania pisanek tradycyjnymi metodami z wykorzystaniem barwników do drewna

2020

 • Projekt i wykonanie drewnianych instrumentów dętych wzorowanych na instrumentach kaszubskich instrumentach ludowych
 • Projekt i wykonanie drewnianych instrumentów dętych wzorowanych na instrumentach podlaskich instrumentach ludowych
 • Próba odtworzenia receptury atramentów (przerwana ze względu na COVID)

 

Udział w Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych (PDKN) SGGW

 • 2017 r. – Konserwacja ula kłodowego (Maciej Rapcewicz, Mikołaj SKOPIEC)
 • 2018 r. – Świdermajer – wczoraj i dziś (Adam Januszewski Dominik Sierant, Kamila Jedynak, Małgorzata Pierzchalska, Aleksandra Sawicz Dominika Wójcicka)
 • 2019 r. – Konserwacja trumny z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (Dominik Sierant)
 • 2020 r. – Próba rekonstrukcji bazuny w wykorzystaniem współczesnych metod obróbki drewna (Julisz Formella)

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi

 • Współpraca z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w zakresie konserwacji drewnianych obiektów kultury materialnej pogranicza Mazowsza i Podlasia (tygodniowe wakacyjne warsztaty konserwatorskie 2017,2018,2019)
 • Współpraca z Politechniką Warszawską w zakresie tworzenia modelu 3D Spichrza z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (2017)

 

Inne

 • Dzień Otwarty SGGW, 4 luty 2017, (współorganizator)
 • Targi Edukacyjne Perspektywy 2017, 10-11 marzec 2017, Pałac Kultury i Nauki, (współorganizator)
 • Targi Edukacyjne Perspektywy 2017, Politechnika Warszawska, 7 września 2017, (współorganizator)
 • Dni SGGW, 2017, 2018, 2019 Stoisko WTD (współorganizator)

 

Do góry


Koło Naukowe Meblarstwa

Opiekun koła: dr hab. inż. Grzegorz Kowaluk, prof. SGGW

 

Koło Naukowe Meblarstwa na Wydziale Technologii Drewna SGGW powstało z dniem 11 stycznia 2017 roku.

 

Cele

Zdobywanie przez Studentów doświadczenia oraz tworzenie własnego portfolio, niezbędnego do budowania kariery zawodowej. Poszerzanie także wiedzy teoretycznej i praktycznej w technologicznym oraz wzorniczym procesie produkcyjnym mebli. Ważnym elementem działalności Studentów – członków Koła jest też udział w targach, zjazdach, konferencjach naukowych oraz działalność badawcza i publikacyjna.

 

Program i zakres działania (zadania) Koła Naukowego Meblarstwa:

Przesłanką do sformowania Koła Naukowego Meblarstwa na WTD SGGW w Warszawie była chęć rozwijania zainteresowań Studentów, szczególnie na kierunku Meblarstwo, w ponadprogramowym zakresie:

 • Praktycznego wykorzystania i weryfikacji wiedzy zdobytej podczas studiów na temat drewna i technik jego obróbki;
 • Umiejętności przygotowania do pracy i posługiwania się klasycznymi narzędziami stolarskimi;
 • Inżynierskiego projektowania mebli, w tym przy użyciu oprogramowania SolidWorks, AutoCAD, CORPUS;
 • Realizacji wybranych projektów mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz;
 • Rozwiązywania problemów inżynierskich o charakterze naukowym z zakresu meblarstwa;
 • Nauki podstaw rysunku perspektywicznego;
 • Udziału w seminariach i konferencjach naukowych;
 • Przygotowywania publikacji;
 • Uczestnictwa w wyjazdach naukowo- dydaktycznych i poznawczych;
 • Współpracy z innymi kołami naukowymi oraz z przedsiębiorstwami z branży meblarskiej;
 • Realizowania przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła a także projektów studenckich.

 

Publikacje:

2018 r.

 • Gumowska A., Wronka A., Borysiuk P., Robles E., Sala C., Kowaluk G. (2018): Production of layered wood composites with a time-saving layer-by-layer addition BioResources 13(4), 8089-8099
 • Kowaluk G., Wronka A. (2018): Density – induced surface roughness of dry formed fibreboards, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 102: 75-81
 • Kowaluk G., Wronka A. (2018): Bonding quality and bending strength of layered lignocellulosic materials influenced by veneers moisture content, Chip and chipless woodworking processes (ISSN 2453-904X (print), ISSN 1339-8350 (online)), 11(1): 111-116

2019 r.

 • Filipiak W., Kowaluk G. (2019). Selected physical and mechanical properties of high-density wet formed fibreboards produced with different cement content. Annals of WULS - SGGW. Forestry and Wood Technology, 106, s. 77-84; punkty MNiSzW=20 (wydanie: wrzesień 2019)
 • Goliaszewska A., Kowaluk G. (2019): Influence of gypsum share on selected properties of high-density wet-formed fiberboard. Forestry and Wood Technology, 106, s. 22-30; punkty MNiSzW=20 (wydanie: wrzesień 2019)
 • Kowaluk G., Wronka A. (2019). Influence of density on selected properties of furniture particleboards made of raspberry Rubus idaeus L. lignocellulosic particles. Annals of WULS - SGGW. Forestry and Wood Technology, 105, s. 62-70; punkty MNiSzW=20 (wydanie: wrzesień 2019)
 • Wronka A., Kowaluk G. (2019). Selected properties of particleboard made of raspberry Rubus idaeus L. lignocellulosic particles. Annals of WULS - SGGW. Forestry and Wood Technology 2019, 105, s. 113-124; punkty MNiSzW=20 (wydanie: wrzesień 2019)

2020 r.

 • Daniłowska A., Kowaluk G. (2020). “The use of coffee bean post-extraction residues as a filler in plywood technology,” Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 109, 24–31. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3091
 • Wronka A., Rdest A., Kowaluk G. (2020). “Influence of starch content on selected properties of hardboard,” Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 109, 48–52. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3160
 • Gumowska A., Kowaluk G. (2020). “Biopolymers in wood-based materials – a recent review,” Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 110(110), 25–34. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3678
 • Wronka A., Kowaluk G. (2020). “Selected bending properties of mineral-acrylic solid surface material for furniture construction purposes,” Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 110(110), 54–60. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3887
 • Kowaluk G., Wronka A. (2020). “Bonding of sawmill birch wood with selected biopolymer-based glues,” Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 109(109), 32–36. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3092
 • Wronka A., Kowaluk G. (2020). “A potential of non-energy use of agricultural residues and energy plants in lignocellulosic composites production. A brief report,” Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 110(110), 73–78. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4408
 • Sala C. M., Robles E., Kowaluk G. (2020). “Influence of adding offcuts and trims with a recycling approach on the properties of high-density fibrous composites,” Polymers, 12(6). DOI: 10.3390/POLYM12061327
 • Sala C. M., Robles E., Kowaluk G. (2020). “Influence of the Addition of Spruce Fibers to Industrial-Type High-Density Fiberboards Produced with Recycled Fibers,” Waste and Biomass Valorization, Springer Netherlands, (0123456789). DOI: 10.1007/s12649-020-01250-8
 • Auriga R., Gumowska A., Szymanowski K., Wronka A., Robles E., Ocipka P., Kowaluk G. (2020). “Performance properties of plywood composites reinforced with carbon fibers,” Composite Structures, 248(May), 0–3. DOI:10.1016/j.compstruct.2020.112533
 • Sala C. M., Robles E., Gumowska A., Wronka A., Kowaluk G. (2020). “Influence of moisture content on the mechanical properties of selected wood-based composites,” BioResources, 15(3), 5503–5513. DOI: 10.15376/biores.15.3.5503-5513
 • Jeżo A., Kowaluk G. (2020). “Compression strength and other mechanical properties of particleboards induced by density,” Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 110(110), 79–91. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4413

 

Udział w konferencjach

2018 r.

 • Konferencja zagraniczna CHIP AND CHIPLESS WOODWORKING PROCESSES, Department of Woodworking, Faculty of Wood Sciences and Technology, TU in Zvolen, Slovakia, Hotel Boboty, Terchova, Słowacja, 13.-15.09.2018, czynny udział 1 członka KNM

2019 r.

 • 4th International Conference on Wood Composites Modification and Machining, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Kirach k/ Zakopanego, 04.-06.09.2019, czynny udział 1 członka KNM
 • 60th International Student Scientific Conference SVOC, Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, Słowacja, 06.05.2019 r., czynny udział 1 członka KNM

2020 r.

 • VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, Platforma MS Teams, 27-28.11.2020 r., czynny udział 2 członków KNM
 • Międzynarodowa konferencja Euroleague for Life Sciences (ELLS) w Wiedniu, Platforma Zoom, 20-21 listopada 2020 r., liczba uczestników: 76., czynny udział 1 członka KNM

 

Projekty

2019 r.

 • Projekt pt. „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”, BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018, realizowany w okresie 12.2017 – 12.2020, finansowany przez NCBR
 • Projekt pt. „Badania możliwości wytwarzania biomasy kompozytowej na bazie ścieru drzewnego i dodatków materiałów biodegradowalnych”, nr umowy 03/KTPPD/WTD/SGGW/2019, realizowany w okresie 05.2019 – 09.2019, finansowany przez ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster sp. z o.o. spółka komandytowa.

2020 r.

 • BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018 Okres realizacji projektu: 12.2017 – 12.2020. Liczba zaangażowanych członków Koła Naukowego Meblarstwa: 1. Kontynuacja projektu z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

 

Inne ważne osiągnięcia i aktywności

 

2017 r.

Targi:

 • Targi: Furnishow 2017 - Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz, Warszawa, 26.-28.10.2017 r.

 

Organizacja:

 • Dni SGGW, SGGW, Warszawa
 • cykl szkoleń/warsztatów dla Studentów WTD, wprowadzający w proces technologiczny powstawania mebla; prowadzenie: prof. W. Małolepszy (ASP); 6 spotkań w dniach 17.03., 24.03., 31.03., 07.04., 14.04., 21.04.2017 r.
 • warsztaty rysunku perspektywicznego dla Studentów WTD, prowadzone przez p. dr A. Różańską (WTD SGGW); 4 spotkania w dniach 14.03., 21.03., 28.03., 04.04.2017 r.

Współpraca:

 • nawiązanie współpracy z nowo powstającym kołem naukowym z Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie (spotkanie organizacyjne 21.11.2017 r., dyskusja nt. zakresu wspólnych inicjatyw)

2018 r.

Targi:

 • Targi DREMASilesia, targi maszyn i narzędzi do obróbki drewna, kompleksowa oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży drzewnej i meblarskiej, Grupa MTP, Sosnowiec, 06.04.2018, liczba członków 2, uczestnictwo w warsztatach tematycznych zorganizowanych podczas targów 
 • Targi DREMA 2018, Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 14 września 2018, liczba uczestników 2. Przedstawiciele Koła Naukowego Meblarstwa odwiedzili Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego.

Organizacja seminariów:

 • Seminarium nt. innowacyjnych rozwiązań dla branży meblowej pt. „Polski kapitał, globalny zasięg, innowacyjne rozwiązania dla branży meblowej – GTV”, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym SGGW, Aula I bud. nr 34 SGGW, 24.04.2018, 9 uczestników
 • Seminarium pt. „Trendy w branży meblarskiej: potrzeba, design, produkt, rynek”, Wydział Technologii Drewna SGGW, Aula I bud. nr 34 SGGW, 17.04.2018, 12 uczestników

Wyjazdy studyjne:

 • Organizacja sprzedaży i funkcjonowanie sklepu meblowego Primavera Furniture, Organizator: Koło Naukowe Meblarstwa, Salon firmowy 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82, 23.03.2018, liczba uczestników 11, cel: zapoznanie z zagadnieniami sprzedaży mebli, komunikowania się salonów meblowych z fabryką, podejścia do klienta, prześledzenie pracy salonów meblowych „od kulis”.

2019 r.

Organizacja seminariów:

 • Seminarium nt. innowacyjnych rozwiązań dla branży meblowej pt. „Corpus CAD/CAM - elastyczne, szybkie i parametryczne projektowanie mebli”, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym SGGW wspólnie z Kołem Naukowym Meblarstwa, Aula I bud. nr 34 SGGW, 29.10.2019, 120 uczestników

 

Udział w konkursach oraz w Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW

 • Konkurs Kół Naukowych KoKoN 2019
 • Udział w PDKN (Tytuł referatu: Aspekty stylistyczne i technologiczne wybranych mebli reprezentacyjnych Auli Kryształowej SGGW, autor referatu: Anita Wronka), 06.12.2019

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Członka Koła Naukowego Meblarstwa za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020, Anita Wronka, decyzja z dnia 23.12.2019, charakter konkursu: ogólnopolski

Zdecydowana większość osiągnięć nagrodzonej Studentki powstała w efekcie działalności w ramach KNM; https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192021

 • Wyróżnienie:

Autor pracy: Anita Wronka, tytuł pracy:

Influence of density on selected properties of furniture particleboards made of raspberry Rubus idaeus l. lignocellulosic particles

Nazwa konferencji: 4th International Conference on Wood Composites Modification and Machining

 • Nagroda

Autor pracy: Anita Wronka, tytuł pracy:

Influence of selected technological and material parameters on the properties of furniture panels made of raspberry Rubus idaeus L. lignocellulosic particles

Nazwa konferencji: 60th International Student Scientific Conference SVOC

 

2020 r.

Seminaria, warsztaty, szkolenia:

 • „Optymalizacja procesów (Lean i Six Sigma) w praktyce” Luqam, Platforma Zoom, 21.12.2020 r. liczba uczestników: 3 
 • „Budowanie oferty partnerskiej”, Forum Kół Naukowych,  
 • 02.12.2020 r., Platforma Google Meet, liczba uczestników:1 
 • „Motywacja - budowanie zaangażowania w zespole”, Forum Kół Naukowych, 27.11.2020 r., Platforma Google Meet, liczba uczestników: 1 
 • „Luksus we wnętrzach - Spotkanie dla projektantów i architektów”, MS Atelier tkanin, ul. Puławska 426, 25.02.2020 r., liczba uczestników z Koła Naukowego Meblarstwa: 5. Celem spotkania było poznanie nowych materiałów stosowanych w produkcji mebli tapicerowanych a także w dekoracji wnętrz. Uczestnicy poznali proces produkcyjny wybranych materiałów. Zostały przedstawione również nowe trendy na rok 2020. 

 

Udział w konkursach oraz w Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych (PDKN) SGGW

 • Udział w PDKN (Tytuł referatów: Wartość dodana i wiązanie dwutlenku węgla w drzewnych odpadach sadowniczych na przykładzie produkcji płyt wiórowych dla meblarstwa, autor referatu: Anita Wronka, Wpływ struktury na ściskanie wybranych kompozytów drewnopochodnych, autor referatu: Aleksandra Jeżo), 13.12.2020
 • Platforma Zoom, 25.11.2020 r., Ogólnopolski konkurs dla studentów EKOinnowatorzy 2020, Celem konkursu był wybór najbardziej ekoinnowacyjnych projektów studenckich, a także wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • „Breathable insulating composites from textile industry wastes – more sustainable economy in production plants” Nagroda za zajęcie II miejsca. Międzynarodowa konferencja Euroleague for Life Sciences (ELLS) 
 • Nagroda za zajęcie 2 miejsca; Ogólnopolski konkurs dla studentów EKOinnowatorzy 2020, Platforma Zoom, 25.11.2020 r., konkurs ogólnopolski,

 

PDKN:

 • Nagroda: 3. miejsce za referat pt. „Wpływ struktury na ściskanie wybranych kompozytów drewnopochodnych” Aleksandra Jeżo
 • Wyróżnienie: „Wartość dodana i wiązanie dwutlenku węgla w drzewnych odpadach sadowniczych na przykładzie produkcji płyt wiórowych dla meblarstwa” Anita Wronka

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi

 • Primavera Furniture, 11-010 Barczewo, Barczewski Dwór 7; pozyskanie materiałów do badań prowadzonych w ramach Koła Naukowego Meblarstwa 

Inne

 • Współpraca w przygotowaniu wniosku o projekt badawczy międzynarodowy w ramach konkursu NAWA – PHC Polonium

(projekt przyznano – decyzja NAWA z dnia 02.12.2020; okres realizacji projektu 2021-2022; zaangażowanie – dwie osoby z Koła Naukowego Meblarstwa)

 • Opracowanie wniosku o projekt naukowy w ramach konkursu MNiSzW „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”; wniosek wysłano 16.12.2020; zaangażowanie – 30 osób

 

Do góry


Koło Naukowe Obrabiarek CNC

Opiekun koła: dr inż. Piotr Podziewski

 

Koło Naukowe Obrabiarek CNC na Wydziale Technologii Drewna SGGW powstało z dniem 26 stycznia 2012 roku.

 

Cele

Koło Obrabiarek CNC skupia się na dwóch kierunkach działania: badawczym i praktyczno-projektowym.

Kierunek badawczy powstał z myślą o młodszych adeptach drzewnictwa, którzy mieliby chęć rozwijać się naukowo (praca inżynierska, magisterska) i zdobywać wiedzę w tak prężnie rozwijającej się i niewątpliwie przyszłościowej dziedzinie jaką jest technologia, programowanie, użytkowanie i diagnostyka obrabiarek CNC.

Natomiast kierunek praktyczno-projektowy w zamyśle miał stwarzać możliwość realnej pracy z rzeczywistymi obrabiarkami CNC (którymi dysponuje nasz wydział), czyli symulacją: od pomysłu, projektu do namacalnego, pełnowartościowego produktu.

 

Program i zakres działania (zadania) Koła Naukowego Obrabiarek CNC:

 • Praktyczne wykorzystanie i weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów na temat drewna i technik jego obróbki;
 • Umiejętność przygotowania do pracy i posługiwania się nowoczesnymi obrabiarkami CNC;
 • Projektowania wyrobów z drewna i tworzyw drewnopochodnych, w tym przy użyciu inżynierskiego oprogramowania CAD: SolidWorks, Fusion360, AutoCAD, CORPUS SolidWood, WoodCadCam;
 • Realizacji wybranych projektów studenckich: mebli, elementów wyposażenia wnętrz oraz innych przedmiotów z drewna i tworzyw drewnopochodnych;
 • Rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu obróbki i konstruowania przedmiotów z drewna;
 • Realizowania przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła;

 

 

Publikacje:

 

 • Kutyła R., Podziewski P., Król P., Szymanowski K. 2017, Surface roughness after machining of medium density fiberboards designed for deep milling. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, 98, s. 72-75.
 • Dziabely, P. Podziewski 2020, Влияние параметров резания на качество обработки в процессе сверления отверстий в ламинированной ДСП (с использованием вертикального обрабатывающего центра с ЧПУ). Annals of WULS - SGGW. Forestry and Wood Technology, 109, s.86-91.

 

Udział w konferencjach

2017 r.

 • 3rd International Conference on Wood Composites Modification and Machining, 6.09.2017 Zakopane -Kiry czynny udział 1 członka KNOCNC

2019 r.

 • 60th International Student Scientific Conference SVOC, Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, Słowacja, 06.05.2019, czynny udział 1 członka KNOCNC (2 nagroda w sekcji INŻYNIERIA)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 06. 2019, IV edycja konkursu „Zbuduj rower z drewna” Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu - 3 miejsce za rower BEEKER
 • 05.2019, 60. medzinarodna konferencie SVOC, Technical University in Zvolen, Slovakia, 2 nagroda w sekcji Technicznej i Technologicznej
 • 12. 2018, "Proces technologiczny produkcji blatu deskorolki typu longboard w warunkach małego przedsiębiorstwa", Nagroda w kategorii Inżynieria, 45 PKDN SGGW
 • 12. 2018, "Projekt i wykonanie drewnianego stojaka pod smartphone" Wyróżnienie w sekcji posterowej, 45 PKDN SGGW
 • 12. 2017, "Projekt nietypowego drewnianego uchwytu parasola" Nagroda w sekcji posterowej, 44 PKDN SGGW
 • 2016, "Integracja systemów CAD, CAM i CNC, czyli od pomysłu do przemysłu" Nagroda w sekcji Inżynieria 42 PKDN SGGW

 

Do góry


Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna

Opiekun koła: mgr inż. Bartłomiej Rębkowski

 

Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna przy Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie zostało zrejestrowane Decyzją Rektora nr 6/KN/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

 

Cele Koła

 • Zdobywanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony, konserwacji, renowacji obiektów drewnianych, historycznych, zabytkowych i współczesnych;
 • Nauka posługiwania się narzędziami ręcznymi do obróbki drewna, zarówno historycznymi, tradycyjnymi jak i współczesnymi;
 • Nauka posługiwania się nowoczesnymi narzędziami obróbki drewna;
 • Poznanie technik stolarskich i konserwatorskich, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych;
 • Poszerzanie własnej wiedzy z zakresu konserwacji, zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

 

Zadania Koła

Koło realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Organizację szkoleń i warsztatów dla studentów;
 • Organizację wykładów, prezentacji oraz spotkań merytorycznych;
 • Organizację wyjazdów studyjnych i praktyk;
 • Prowadzenie szkoleń;
 • Prowadzenie prac konserwatorskich i renowacyjnych obiektów drewnianych;
 • Prowadzenie prac badawczych;
 • Współpracę z organizacjami zajmującymi się ochroną zabytków;
 • Rozpowszechnianie wiedzy o drewnie;
 • Poszukiwanie i wykorzystywanie współczesnych technik i technologii możliwych do wykorzystania w renowacji drewna.

 

Publikacje:

2017:

Andres B., Górski K., Lisiecka E., Mielnik A., Kozakiewicz P., 2017: Comparation of selected physical and mechanical properties of wet archeological wood from the neolitic age in the different restoration methods. ANNALS of WULS – Forestry and Wood Technology, 97: 169-173.

 

Udział w konferencjach

2018:

Konferencja: ‘Czy mamy architekturę rodzimą’, Politechnika Warszawska, 03.03.2018:

Referat: Mielnik A., Karwat Z., Szalówka – element charakteryzujący rodzimą architekturę drewnianą.

 

Projekty i prace badawcze:

2019:

Wykorzystanie żywicy epoksydowej Epidian 6011 z utwardzaczem IDA do renowacji, wzmocnienia i uzupełnienia mebli historycznych.

 

Inne ważne osiągnięcia i aktywności

2017:

Targi:

Targi edukacyjne PERSPEKTYWY, Warszawa PKiN, 10-11.03.2017. Reklamowanie Wydziału Technologii Drewna, pokazy renowacji mebli.

 

Organizacja:

Dni SGGW 2017: organizacja i obsługa stoiska Wydziału Technologii Drewna. 19-21.05.2017.

Obozy naukowe:

Praktyki Konserwatorskie w Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu, 17-23.07.2017.

Seminaria, szkolenia, warsztaty:

Warsztaty terenowe ‘Świdermajer’, Józefów k. Warszawy, 01.10.2016 – 30.04.2017. Wieloetapowe warsztaty konserwatorskie dotyczące architektury drewnianej.

 

2018:

Organizacja:

Dni SGGW 2018: organizacja i obsługa stoiska Wydziału Technologii Drewna. Pokazy renowacji konserwacji, pokazy tworzenia powłok z wosku naturalnego.

Obozy naukowe:

Praktyki Konserwatorskie w Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu, 16-26.07.2018.

Seminaria, szkolenia, warsztaty:

Warsztaty: Lutnictwo – historia i budowa instrumentów smyczkowych, cześć II: budowa instrumentu na przykładzie skrzypiec. 09.01.2018.

 

2019:

Organizacja:

Dni SGGW 2019: organizacja i obsługa stoiska Wydziału Technologii Drewna. Pokazy tradycyjnych technik stolarskich.

Obozy naukowe:

Praktyki Konserwatorskie w Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu, 15-28.07.2019.

Seminaria, szkolenia, warsztaty:

 • Seminarium: Konstrukcje drewniane w Polsce. 18.11.2019
 • Szkolenie: Przygotowywanie prezentacji i posterów. 25.11.2019
 • Seminarium: Styl architektury otwockiej – Świdermajer. 2.12.2019
 • Seminarium: omówienie wyników prac badawczych: EPOXY, renowacja uli w Ciechanowcu, renowacja trumny, oczyszczanie ścieków przy użyciu wiórów drewnianych. 18.11.2019.
 • Warsztaty konserwacji i pracy w drewnie: seria spotkań. 6.11, 20.11, 27.11, 11.12, 18.12., 2019 rok.

 

Wyjazdy studyjne:

 • Wyjazd studyjny do Płocka – meblarstwo secesyjne i art-deco, obiekty sakralne i sztuka sakralna Płocka. 8.03.2019
 • Wyjazd studyjny do Muzeum Wojska Polskiego – historia uzbrojenia orientalnego, omawianie problematyki konserwatorskiej broni białej ze specjalistami z MWP. 21.06.2019
 • Wyjazd studyjny do pracowni konserwacji Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie: problematyka konserwacji obiektów muzealnych. 13.12.2019

 

Działalność edukacyjna:

 • Dni Ostrowi Mazowieckiej: pokazy renowacji obiektów historycznych. 08.06.2019
 • Dzień otwarty pracowni Wydziału Technologii Drewna dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Koła Naukowego Architektury Rodzimej Politechniki Warszawskiej. 30.10.2019

2020:

Seminaria, szkolenia, warsztaty:

Warsztaty konserwacji i pracy w drewnie. 26.10.2020

Wyjazdy studyjne:

 • Wizyta w pracowni konserwacji oraz magazynów Muzeum Narodowego w Warszawie. 06.03.2020
 • Oględziny budynku na Jazdowie w Warszawie. Warsztaty dotyczące zagadnień konserwatorskich budynku. 24.10.2020

 

Udział w Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych SGGW

2017:

44. Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 2017:

Referat:

Żurawska K., Szczegot M., Jaszczuk N., Renowacja sosnowego kredensu narożnego.

Omelańczuk M., Pierzchalska M., Renowacja drewnianej lodówki.

Poster:

Chęć W., Borsuk M., Renowacja krzesła.

2019:

46. Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 2019:

Poster:

Rudnicki W., Lewkowicz B., Badanie możliwości wykorzystania żywicy epoksydowej Epidian 6011 z utwardzaczem IDA w pracach konserwatorskich mebli historycznych.

Chojna B., Konserwacja zabytkowych uli kłodowych i skrzynkowych w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi

2017:

 • Koło Naukowe Architektury Rodzimej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Fundacja Adriollego, Otwock
 • Wydawnictwo Świdermajer
 • Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

2018:

 • Koło Naukowe Architektury Rodzimej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

2019:

 • Koło Naukowe Architektury Rodzimej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
 • FABRYKA MEBLI ‘FORTE’ S.A.

 

Do góry


Koło Naukowe Technologów Drewna

Opiekun koła: dr inż. Karol Szymanowski

 

Koło Naukowe Technologów Drewna jest najstarszym Kołem Naukowym na Wydziale Technologii Drewna SGGW.

 

Cele

Celem KN jest poszerzanie wierzy i umiejętności z zakresu technologii drewna. W ramach KN studenci mają możliwość rozwijania pasji do tworzenia przedmiotów użyteczności codziennej z drewna. Koło realizuje swoje cele poprzez wyjazdy studyjne, szkolenia, pokazy a także badania naukowe.

 

Program i zakres działania (zadania) Koła Naukowego Technologów Drewna:

Program działalności Koła realizowany jest poprzez działania obejmujące w swym zakresie:

 • Naukę programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (Infotec, Homaq, Busselato);
 • Naukę posługiwania się oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania (SolidWorks);
 • Naukę posługiwania się oprogramowaniem do komputerowego wspomagania wytwarzania (woodWop, Fusion360);
 • Realizację projektów mebli;
 • Realizację projektów użyteczności codziennej z drewna (drewniany rowek, szachy itd.);
 • Udział w szkoleniach z zakresu budowy i obsługi nowoczesnych maszyn i obrabiarek stosowanych w przemyśle drzewnym;
 • Pogłębianie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami stolarskimi;
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych;
 • Pomoc w szkoleniach prowadzonych na uczniów szkół średnich;
 • Realizację projektów będących podstawą prac dyplomowych;
 • Współpracę z innymi Kołami Naukowymi.

 

Publikacje:

2019

Januszewski A., Szymanowski K. (2019): Machinability properties of particleboards made with addition of raspberry stem chips (Rubus idaeus L.), Annals of WULS - SGGW. Forestry and Wood Technology, 105, s. 71-75.

2020

Białowąs Barbara., Szymanowski K. (2020): Cutting forcesduring drilling and selected physical and mechanical properties of the finish coating based on epoxy. Annals of WULS - SGGW. Forestry and Wood Technology, 111, s. 106-115.

 

Udział w konferencjach

Konferencja “Technologie 3D dla przemysłu i edukacji” – Łomianki, Polska, 15.03.2018, udział 1 członka koła, Na konferencji uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach wykorzystania skanerów 3d w kontroli jakości. Na panelu eksperckim rozmawialiśmy o możliwości zorganizowania pokazów na uczelni oraz możliwości wykorzystania skanera do automatycznej diagnostyki narzędzi w obrabiarkach CNC w przemyśle meblarskim.

 

Inne ważne osiągnięcia i aktywności

 

Organizacja:

 • Coroczne szkolenia z zakresu obsługi maszyn do produkcji mebli oraz montażu mebla dla uczniów Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach , Hala Technologiczna INDM,
 • DNI SGGW, Warszawa, Kampus SGGW,18-19 maja 2018, Stoisko Koła naukowego na stoisku Wydziałowym WTD, liczba uczestników 4.

 

Współpraca:

 • nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Technologów Drewna w Poznaniu (opiekun dr inż. Bartosz Pałubicki) czego efektem są coroczne wzajemne wizyty studentów w ramach poszerzania wiedzy i współpracy między studentami oraz wspólne publikacje naukowe

 

Targi:

 • Targi DREMA 2019, Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 14 września 2018, liczba uczestników 4

 

Wyjazdy studyjne:

 • Dzień Technologa na WTD UP w Poznaniu, 6-7 czerwca 2018, liczba uczestników 8. Na zaproszenie Koła Technologów Drewna (opiekun dr inż. Bartosz Pałubicki) z UP w Poznaniu studenci zwiedzili Hale Technologiczną oraz brali udział w zajęciach pokazowych.
 • Wyjazd do firmy TEKNIKA SA. Nowa 3, 05-816 Opacz-Kolonia. Szkolenie z zakresu rozcinania materiałów drewnopochodnych za pomocą nowoczesnych obrabiarek CNC, liczba uczestników-3, 17/12/2019.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 •  II nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepszy rower wykonany z drewna. Poznań, 17 czerwiec, 2019. Student- Bartek Więckowski
 • Wyróżnienie na międzynarodowym przeglądzie Kół Naukowych, Technical University of Zvolen, Ksawery Drywień, projekt i wykonanie szachów z drewna wykańczanego żywicą epoksydową.

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi

 • nawiązanie współpracy z firmą Makita. Firma dostarczyła narzędzia skrawające, które posłużyły do przygotowania prac dyplomowych (mgr inż. Paweł Nowak)

 

Do góry 

Zobacz więcej: