Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zajęcia dydaktyczne dla nowoprzyjętych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynają się w dniu 01.10.2021 r., (zgodnie z organizacją roku akademickiego – Zarządzenie nr 63 Rektora SGGW w W-wie z dnia 24.05.2021 r.) wg planów zajęć, które zostały zamieszczone na internetowej stronie Wydziału w strefie Studenta (http://wtd.sggw.pl/Content/plany-zajec).

 

Spotkanie z Władzami Wydziału dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 02.10.2021 r. o godz. 11.00 w Auli I (bud. 34)

 

Studenci I roku studiów niestacjonarnych w Dziekanacie (p.1/19) w dniu 02.10.2021 r. w godz. 8.00-14.00 będą m.in:

  • podpisywać ślubowanie studenckie,
  • podpisywać umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór w załączeniu),
  • podpisywać klauzule informacyjne (wzór w załączeniu),
  • odbierać legitymacje studenckie (osoby, które w wyznaczonym terminie uiściły opłatę),
  • przekazywać zaświadczenia lekarskie i informacje o szczepieniu p/tężcowi,
  • podpisywać oświadczenia o sposobie płatności,

 

Aby wziąć udział w zajęciach zdalnych w usłudze Teams należy uruchomić pocztę e’mail dla adresu sXXXXXX@sggw.edu.pl gdzie XXXXXX to indywidualny nr albumu nadany każdemu studentowi. Instrukcja znajduje się pod adresem: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/studia/informacje-praktyczne-dla-studentow/uslugi-it/

 

Wraz z orzeczeniem lekarskim należy złożyć w Dziekanacie informację o szczepieniu p/tężcowi.

Może to być:

  • zaświadczenie z przychodni,
  • potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przychodnię kserokopia karty szczepień,
  • kserokopia karty szczepień wraz z oryginałem (Dziekanat potwierdzi kserokopię i zwróci oryginał),
  • kserokopia książeczki zdrowia wraz z oryginałem – kopia strony z nazwiskiem i strony gdzie jest wpisane szczepienie (Dziekanat potwierdzi kserokopię i zwróci oryginał).