Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Forestor. Przemysł drzewny. Research & DevelopmentWkrótce ukaże się kolejny numer kwartalnika "Forestor.
Przemysł drzewny. Research & Development"
(www.przemysldrzewny.eu).
Zachęcam autorów do zgłaszania publikacji
poruszających aktualne zagadnienia
dotyczące sektora leśno-drzewnego: ekonomiczne, techniczne, technologiczne,
prawne. 
Szczególnie interesujące będą tematy, które wpisują się w zagadnienie
"Drewno w nowoczesnej architekturze" ( w tym kwestie drewna konstrukcyjnego:
zagadnienia prawne, techniczne, handlowe, analizy i prognozy dla rynku).
Publikując na łamach naszego czasopisma autorzy mają możliwość popularyzacji
wyników swoich badań wśród kilku tysięcy menadżerów sektora leśno-drzewnego,
a tym samym budować relacje z potencjalnymi współpracownikami w zakresie
B+R.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 listopada,
natomiast na gotowe artykuły najpóźniej do 15 grudnia.
Zachęcam do współpracy również ambitnych studentów wydziału!

dr Małgorzata Wnorowska
redaktor naczelna
tel. 609 192 635
m.wnorowska@forestor.pl


Wymagania edytorskie:
Maszynopis oraz dodatkowe pliki składa się drogą  elektroniczną na adres:
m.wnorowska@forestor.pl

 Maszynopis w formie elektronicznej-  plik format MS WORD 2007 lub 2010
Każdy maszynopis powinien zawierać następujące komponenty:

- Tytuł, nazwisko i afiliację każdego z autorów, aktualne i dodatkowe
afiliacje oraz adres mailowy do korespondencji.

- Artykuł powinien być opatrzony nadtytułem oraz krótkim tytułem, z tym że
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu. 

- Wszystkie tabele powinny być opatrzone podpisem i znajdować się na końcu
artykułu

- Wszystkie ilustracje  powinny być opatrzone podpisem i źródłem pochodzenia
(imię nazwisko autora lub inne oznaczenie) i znajdować się na końcu artykułu

 Ilustracje mogą być wklejone do maszynopisu w wersji skompresowanej,
jednakże do właściwego składu artykułu konieczne jest dołączenie ilustracji
w formie osobnych plików elektronicznych typu obraz. Wysoka jakość 
ilustracji jest możliwa do uzyskania tylko wtedy gdy autor dostarczy 
wydawcy oryginalne pliki. Dopuszczalne formaty rysunków: TIFF, EPS,
 PDF, PSD,  JPG, 

 Długość maszynopisu nie powinna przekroczyć 12 000 znaków lub 10 stron druku
z podwójną interlinią. 
Całość dokumentu (włączając tabele, bibliografię oraz spis rysunków) powinna
mieć zastosowaną podwójną interlinię oraz szeroki margines, strony muszą
 być ponumerowane. Użyta czcionka nie powinna być mniejsza od 12.
Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i językowej oraz
adiustacji we współpracy z Autorem/Autorami. Końcowa wersja po złamaniu
 zostaje wysłana do Autora/Autorów w celu wykonania korekty autorskiej.

 Forestor Communication, ul. Łukowa 9 lok 79, 02-767 Warszawa, NIP
9532311745, www.forestor.pl

Zobacz więcej: