Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Czym jest COST

COST –  jest to akronim Programów Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research). Programy te mają na celu organizowanie współpracy naukowo-technicznej 34 państw europejskich i Izraela – jako państwa współpracującego w ramach tzw. akcji COST. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie: http://www.cost.eu/

Każdy, kto ma pomysł na nowe akcje, może go zgłosić do Centrali programu w Brukseli. Zgłoszone pomysły są analizowane i poddawane wstępnej selekcji. Jeżeli znajdą się osoby zainteresowane pomysłem, to ich zadaniem jest stworzenie dokumentu o nazwie MoU (Memorandum of Understanding), który zawiera opis nowej akcji i stanowi podstawę do jej ogłoszenia. Akceptacja tego dokumentu przez kraje, chcące dołączyć się do programu, jest warunkiem niezbędnym do przyłączenia się do akcji. Współpraca europejska, w ramach akcji COST ma miejsce w wielu dziedzinach, nazywanych domenami, np. chemia, nauki molekularne i technologie (skrót od nazwy angielskiej CMST), materiały, fizyka i nanonauki (MPNS). W ramach programu COST funkcjonuje również domena obejmująca sferę leśno drzewną – Forest, their Products and Services (FP).

W ramach akcji COST odbywają się tzw. workshop tj. warsztaty, szkolenia adresowane dla osób zainteresowanych problematyką, której dotyczy program badań. Uczestniczą w nich młodzi badacze z całej Europy. Warsztaty są okazją do zdobycia wiedzy oraz umiejętności, które często mają unikalny charakter. Można na nich zapoznać się z nowoczesną, oryginalną aparaturą badawczą wykorzystywaną w ośrodku, który jest organizatorem warsztatów. Na spotkania zapraszani są jako wykładowcy specjaliści, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Warsztaty są też okazją do wzajemnego poznania, podjęcia wspólnych tematów badawczych oraz służą idei integracji europejskiego środowiska naukowego.

Inną formą aktywności w ramach programów COST są konferencje naukowe. Na te konferencje często zaprasza się znanych w skali światowej wykładowców spoza Europy. Na konferencjach naukowych, oprócz referatów prezentujących badania poszczególnych ośrodków, można spotkać prezentacje SOA (State of Art). Są to ogólne prezentacje dotyczące stanu badań, ewentualnie wdrożeń rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych związanych z tematyką akcji.

Kolejną formą aktywności uczestników akcji COST są tzw. STSM (Short Term Scientific Mission) krótkie naukowe misje, staże. W ich ramach, wybrani naukowcy maja szansę np. wykonać badania w wybranym ośrodku naukowym z wykorzystaniem aparatury, niedostępnej w kraju pochodzenia naukowca. Efektem staży są np. wspólne publikacje.

Każdą akcją COST kieruje Komitet Zarządzający (Management Committee). W skład Komitetu wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego kraju uczestniczącego w danej akcji oraz po dwóch zastępców. Spośród członków Komitetu wybierany jest Przewodniczący. Aby akcja COST przebiegała sprawnie, od czasu do czasu, odbywają się spotkania MC (Komitetu Zarządzającego), a w razie potrzeby spotkania w ramach WG (Working Group, grupy roboczej) a także TG (Task Group, grup zadaniowych).

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie od lat aktywnie uczestniczy w akcjach COST.

Zobacz więcej: