Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zajęcia dydaktyczne dla nowoprzyjętych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynają się w dniu 01.10.2021 r., (zgodnie z organizacją roku akademickiego – Zarządzenie nr 63 Rektora SGGW w W-wie z dnia 24.05.2021 r.) wg planów zajęć, które zostały zamieszczone na internetowej stronie Wydziału w strefie Studenta (http://wtd.sggw.pl/Content/plany-zajec).

 

Spotkanie z Władzami Wydziału dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunków technologia drewna i meblarstwo odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. o godz. 11.15 w Auli I (bud. 34). Spotkanie jest obowiązkowe !!

 

W dniu 04.10.2021 r. studenci I roku kierunku technologia drewna na spotkaniu organizacyjnym o godzinie 11.15 w Auli I będą:

 • podpisywać ślubowanie studenckie (wzór w załączeniu),
 • podpisywać umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór w załączeniu),
 • podpisywać klauzule informacyjne (wzór w załączeniu),
 • odbierać legitymacje studenckie (osoby, które w wyznaczonym terminie uiściły opłatę),
 • przekazywać zaświadczenia lekarskie i informacje o szczepieniu p/tężcowi,

 

Wraz z orzeczeniem lekarskim należy złożyć w Dziekanacie informację o szczepieniu p/tężcowi.

Może to być:

 • zaświadczenie z przychodni,
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przychodnię kserokopia karty szczepień,
 • kserokopia karty szczepień wraz z oryginałem (Dziekanat potwierdzi kserokopię i zwróci oryginał),
 • kserokopia książeczki zdrowia wraz z oryginałem – kopia strony z nazwiskiem i strony gdzie jest wpisane szczepienie (Dziekanat potwierdzi kserokopię i zwróci oryginał).

 

W dniu 01.10.2021 r. studenci I roku kierunku meblarstwo wg poniższego harmonogramu:

 • · gr. 2 – godz. 8.00-9.00
 • · gr. 3 – godz. 9.00-10.00
 • · gr. 1 – godz. 10.00-11.00
 • · gr. 6 – godz. 11.00-12.00
 • · gr. 4 – godz. 13.00-14.00
 • · gr. 5 – godz. 14.00-15.00

w Dziekanacie (p.1/20) będą:

 • podpisywać ślubowanie studenckie (wzór w załączeniu),
 • podpisywać umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór w załączeniu),
 • podpisywać klauzule informacyjne (wzór w załączeniu),
 • odbierać legitymacje studenckie (osoby, które w wyznaczonym terminie uiściły opłatę),
 • przekazywać zaświadczenia lekarskie i informacje o szczepieniu p/tężcowi,

 

Wraz z orzeczeniem lekarskim należy złożyć w Dziekanacie informację o szczepieniu p/tężcowi.

Może to być:

 • -zaświadczenie z przychodni,
 • -potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przychodnię kserokopia karty szczepień,
 • -kserokopia karty szczepień wraz z oryginałem (Dziekanat potwierdzi kserokopię i zwróci oryginał),
 • -kserokopia książeczki zdrowia wraz z oryginałem – kopia strony z nazwiskiem i strony gdzie jest wpisane szczepienie (Dziekanat potwierdzi kserokopię i zwróci oryginał).