Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Warunki uzyskania absolutorium 

 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie zawsze Studenci pamiętają o wszystkich elementach formalnych związanych z uzyskiwanym absolutorium. W związku z tym przypominamy o kilku istotnych sprawach, których należy dopilnować, aby uniknąć na koniec stresujących sytuacji:

 1. Studenci, którzy zaliczą pozytywnie wszystkie przedmioty i egzaminy, zobowiązani są do dokonania wpisów ocen w wyznaczonych terminach i złożenia indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta w DZIEKANACIE

Po ostatnim semestrze nie ma sesji poprawkowej. Gotową pracę dyplomową należy złożyć do:

 • 25 stycznia (studia stacjonarne I st.)
 • 5 lipca (studia stacjonarne II st.)
 • 2 lipca (studia niestacjonarne I st.)
 • 9 lipca (studia niestacjonarne II st.)
 1. Należy dokładnie sprawdzić czy na karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w indeksie znajdują się wszystkie wymagane programem studiów wpisy oraz czy są zgodne z ocenami wpisanymi do systemu HMS – dotyczy to wszystkich lat studiów (wszystkich semestrów).
 2. W szczególności proszę zwrócić uwagę czy jest w indeksie wpis dotyczący zaliczenia szkolenia BHP oraz szkolenia bibliotecznego (I stopień), a także zaliczenia wymaganych praktyk zawodowych.
 3. Kolejny element to w pełni uregulowane płatności (żadnych zaległych opłat względem SGGW na przykład za powtarzanie przedmiotu, semestru, za wydanie duplikatu legitymacji itd.).

 

Złożenie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową, zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 30 czerwca na studiach kończących się semestrem letnim lub do 30 stycznia na studiach kończących się semestrem zimowym. Prace dyplomowe – magisterskie i inżynierskie są sprawdzane w systemie antyplagiatowym (proszę zapoznać się z Regulaminem antyplagiatowym prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – zarządzenie nr 4 Rektora SGGW z dnia 24.01.2011 r.).

Do Dziekanatu składa się następujący komplet dokumentów:

 • podanie o wyznaczenie terminu obrony (załącznik nr 6),
 • indeks z wpisem na 90 lub 94 stronie od promotora (opiekuna) pracy,
 • 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm + 1 zdjęcie w przypadku wnioskowania o odpis dyplomu w wersji angielskiej,
 • 4 egzemplarze pracy dyplomowej - w tym 1 egzemplarz w twardej oprawie i 1 egzemplarz w miękkiej oprawie (2 pozostałe dowolnie) - z dołączoną wersją elektroniczną pracy na płycie CD do każdego egzemplarza; w egzemplarzu pracy w twardej oprawie dołączona na płycie CD jej elektroniczna wersja powinna być zapisana w pliku w formacie doc, a w miękkiej w postaci pliku w formacie pdf, jedna z płyt CD z zapisaną pracą powinna mieć możliwość dopisania danych (pozostawiona otwarta sesja na płycie typu CD-RW),
 • kartę obiegową ,
 • ksero dowodu osobistego,
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 • kartę osiągnięć indywidualnych Studenta
 • oświadczenie dotyczące udziału w badaniu pn. „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów” (oświadczenie dostępne jest w systemie informatycznym Uczelni-wirtualny dziekanat-w zakładce „moje dane”).

W trakcie składania w Dziekanacie WTD powyższych dokumentów jest ustalana wysokość opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w zależności od tego, czy będzie to tylko polskojęzyczna czy także angielskojęzyczna wersja. W przypadku chęci uzyskania dyplomu angielskojęzycznego należy złożyć stosowne podanie.

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 

Pytania na egzamin dyplomowy (kierunek technologia drewna):

 

 

POBIERZ

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

WNIOSEK O UZNANIE ARTYKUŁU / ROZDZIAŁU W MONOGRAFII ZA PRACĘ DYPLOMOWĄ

KARTA OBIEGOWA

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ

KARTA OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH

PODANIE O WYZNACZENIE TERMINU OBRONY

WYMOGI DOTYCZĄCE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - ZARZĄDZENIE REKTORA SGGW (załącznik nr 2 w formacie .doc)