Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Warunki uzyskania absolutorium

 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie zawsze Studenci pamiętają o wszystkich elementach formalnych związanych z uzyskiwanym absolutorium. W związku z tym przypominamy o kilku istotnych sprawach, których należy dopilnować, aby uniknąć na koniec stresujących sytuacji:

 1. Absolutorium mogą uzyskać Studenci, którzy zaliczą pozytywnie wszystkie przedmioty i egzaminy, w tym również szkolenie biblioteczne i BHP.

 2. Po ostatnim semestrze nie ma sesji poprawkowej.
  Gotową pracę dyplomową należy złożyć do:
  - 31 stycznia (studia stacjonarne I st., studia niestacjonarne II st.)
  - 30 czerwca (studia stacjonarne II st., studia niestacjonarne I st.)

 3. Kolejny element to w pełni uregulowane płatności (żadnych zaległych opłat względem SGGW np.: za powtarzanie przedmiotu, semestru, za wydanie duplikatu legitymacji itd.).

 4. Uwaga: Studenci, którzy nie uzyskali absolutorium (w wyżej wymienionych terminach) muszą złożyć do Prodziekana podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu uzyskania absolutorium.

 

Złożenie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową, zatwierdzoną przez Promotora należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 30 czerwca na studiach kończących się w semestrze letnim lub do 31 stycznia na studiach kończących się semestrze zimowym. Prace dyplomowe – magisterskie i inżynierskie są sprawdzane w systemie antyplagiatowym (proszę zapoznać się z Regulaminem antyplagiatowym prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – zarządzenie nr 4 Rektora SGGW z dnia 24.01.2011 r. - dotyczy prac dyplomowych dopuszczonych do obrony przed 03. stycznia 2019 r.).

Nowy Regulamin Antyplagiatowy obowiązujący od 07. stycznia 2019 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 1 Rektora SGGW z dn. 07. stycznia 2019 r.


Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi edytorskie dotyczące 1 strony pracy jak i poprawne teksty oświadczeń zawartych w pracy.

Do Dziekanatu składa się następujący komplet dokumentów:

 • podanie o wyznaczenie terminu obrony (załącznik nr 6)

 • 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm + 1 zdjęcie w przypadku wnioskowania o odpis dyplomu w wersji angielskiej

 • 4 egzemplarze pracy dyplomowej - w tym 1 egzemplarz w twardej oprawie i 1 egzemplarz w miękkiej oprawie (2 pozostałe dowolnie) - z dołączoną wersją elektroniczną pracy na płycie CD do każdego egzemplarza. W egzemplarzu pracy w twardej oprawie dołączona na płycie CD jej elektroniczna wersja powinna być zapisana w pliku w formacie doc. W egzemplarzu pracy w miękkiej oprawie dołączona na płycie CD jej elektroniczna wersja powinna być zapisana w postaci plików w formatach doc i pdf, dodatkowo płyta ta powinna mieć możliwość dopisania danych (pozostawiona otwarta sesja na płycie typu CD-RW). Uwaga: koperty papierowe z płytami powinny być trwale przyklejone na 3 stronie okładki (wewnętrzna strona okładki na końcu pracy). Każda z płyt powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy

 • kartę obiegową

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 • kartę osiągnięć indywidualnych Studenta

 • oświadczenie dotyczące udziału w badaniu pn. „Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów” (oświadczenie dostępne jest w systemie informatycznym Uczelni-wirtualny dziekanat-w zakładce „moje dane”).

W trakcie składania w Dziekanacie WTD powyższych dokumentów jest ustalana wysokość opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w zależności od tego, czy będzie to tylko polskojęzyczna czy także angielskojęzyczna wersja. W przypadku chęci uzyskania dyplomu angielskojęzycznego należy złożyć stosowne podanie.
 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 

Pytania na egzamin dyplomowy (kierunek technologia drewna):

 

Pytania na egzamin dyplomowy (kierunek meblarstwo):

 

 

DO POBRANIA

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obowiązujący dla prac dyplomowych dopuszczonych do obrony przed 03.01.2019)

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obowiązujący od 07.01.2019)

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

WNIOSEK O UZNANIE ARTYKUŁU / ROZDZIAŁU W MONOGRAFII ZA PRACĘ DYPLOMOWĄ

KARTA OBIEGOWA

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ

KARTA OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH STUDENTA

PODANIE O WYZNACZENIE TERMINU OBRONY

WYMOGI DOTYCZĄCE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - ZARZĄDZENIE REKTORA SGGW
(załącznik nr 2 w formacie .doc)